För få barn per kvadratmeter i skolan

Färre barn i den kommunala skolan innebär många kvadratmeter outnyttjade lokaler. Nu ser kommunen över hur hyreskostnaderna ska sänkas.

12 oktober 2010 14:20

- Under början av 2000-talet ökade antalet skolelever och vi anpassade lokalerna efter stora barnkullar. Nu har den kostymen blivit för stor, säger Tommy Svensson, chef för barn- och utbildningsnämnden.

I nuläget är lokalhyran per elev och år 21 000 kronor. I jämförbara kommuner är motsvarande summa 19 000 kronor.

- Vi ska se över vilka lokaler vi skulle kunna säga upp, antingen tillfälligt eller för gott. Två exempel på var vi skulle kunna hyra ut delar av lokalerna är Slottskolan och Hammargärdets skola som har avvecklat sina högstadieklasser. Men ingen skola ska läggas ner helt.

Kommunen utreder just nu hur lokalfrågan ska lösas för att minska kostnaderna och arbetet förväntas vara klart innan årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa