Dator ska ingå i socialbidraget

En begagnad dator och internetuppkoppling ska i fortsättningen ingå i socialbidraget för Eskilstunafamiljer med barn i skolåldern. Det är en av de förändringar av reglerna för ekonomiskt bistånd som en enig arbetsmarknads- och familjenämnd beslutade om i dag. (Uppdaterad 17.17 efter beslut.)

14 oktober 2010 13:13

– Barn till föräldrar med försörjningsstöd måste få samma möjligheter som alla andra, säger arbetsmarknads- och familjenämndens ordförande Sarita Hotti (S).

Nämnden ser regelbundet över reglerna för socialbidrag. Den senaste översynen gjordes för två år sedan. En av förändringarna då var extrastöd för att barn- och ungdomar ska klara att delta i föreningslivet.

– Vi ville sätta barnen i fokus när vi pratar om skälig levnadsstandard, säger Sarita Hotti. Nu tar vi ett steg till. Tiden förändras och det måste vi ta hänsyn till.

Andra förändringar av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är:

• Personer som utsatts för våld i nära relationer ska kunna få ersättning för ökade kostnader som uppstår, till exempel i samband med bostadsbyte.

• Lämnas bidrag till möbler och annan hemutrustning gäller det i första hand begagnat.

• Förtroendetandläkare ska konsulteras i högre grad.

De nya reglerna gäller från 1 december i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa