Åtta skolor hotas av nedläggning

I går presenterade kommunen ett förslag på vilka skolor som ska utredas för en eventuell avveckling. Fyra centrumnära skolor och lika många på landsbygden berörs.
– Teoretiskt sett kan en landsbygdsskola komma att försvinna, säger Tommy Svensson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.