Åtta skolor hotas av nedläggning

I går presenterade kommunen ett förslag på vilka skolor som ska utredas för en eventuell avveckling. Fyra centrumnära skolor och lika många på landsbygden berörs.
– Teoretiskt sett kan en landsbygdsskola komma att försvinna, säger Tommy Svensson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

19 januari 2011 23:20

Målet med utredningen är att minska lokalytan inom skola och förskola med 24 000 kvadratmeter och anledningen till lokaleffektiviseringen är att det har blivit färre barn per kvadratmeter.

Nu har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på vilka skolor som kan bli föremål för avveckling. Tanken är att ett högstadium ska försvinna, antingen Skiftinges, Årbys eller Odlarskolans.

Sjunkande elevantal

Dessutom innehåller förslaget alternativ för vart British Junior får flytta när deras kontrakt på gamla Tunaforsskolan löper ut sommaren 2012.

– Antingen får de Odlarskolan eller delar av Slottsskolan, säger Roger Norling, projektledare för lokalutredningen.

Utöver högstadieskolorna inne i Eskilstuna finns fyra landsbygdsskolor med i förslaget. Det är Hällberga, Näshulta, Gillberga och Hammargärdets skolor.

– De har alla ett sjunkande elevantal som varken är pedagogiskt eller ekonomiskt hållbart, förklarar Roger Norling. Sedan Engelska skolan fick 4–6-klasser har många barn även från landsbygden valt att börja där.

För två år sedan genomfördes en liknande lokalutredning. Då var tjänstemännens förslag att lägga ner Hållsta och Hällberga skolor, men Eskilstunas politiker som var måna om att värna skolorna i glesbygden hade en annan uppfattning.

Nu har förutsättningarna ändrats.

– Vi vill att frågan lyfts på nytt, förklarar Tommy Svensson. I och med fler friskolor, en annan ekonomi och en ny mandatperiod ser det annorlunda ut.

Kan någon av de fyra skolorna komma att försvinna helt?

– Teoretiskt sett, ja. Men det är upp till politikerna att fatta slutgiltiga beslut.

– Ett alternativ till att en skola helt läggs ned är att avveckla delar, till exempel 4–6-klasserna och sedan flytta in förskoleklasserna.

Ändrade förutsättningar

I den förra utredningen var det bland annat barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Nilsson (S) som förespråkade vikten av landsbygdsskolornas existens. Men nu håller han med om att mycket har förändrats.

– Vi har ju tappat elever från den kommunala skolan, både centralt och främst på landsbygden. Det har visat sig att föräldrar visst kan tänka sig att låta barnen åka buss in till stan när de själva har valt det.

Kommer någon skola att stängas?

– Det är inget jag kan svara på just nu. Det här är ett förslag som måste utredas och som vi sedan ska ta ställning till. Vi måste vända på alla stenar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!