Hells Angels lokal utan fasadskylt

I dag går tidsfristen ut för fastighetsägaren att ta ner Hells Angels fasadskyltar på klubblokalen. Men anmodan har redan hörsammats, skyltarna är borta.

28 februari 2011 06:02

Eftersom det saknades bygglov riskerade klubben kraftiga böter om skyltarna inte togs bort. Kommunen ansåg inte att de var förenliga med gällande riktlinjer. Därför kunde det inte bli något bygglov i efterhand.

Senast sista februari i år skulle skyltarna vara borta. Annars riskerade klubben böter på 20 000 kronor. Men det slipper man alltså. I dag finns inget som berättar att Hells Angels i Eskilstuna har sina lokaler i byggnaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!