Eskilstuna värst i landet på socialbidrag

Drygt var tionde invånare i Eskilstuna uppbär försörjningsstöd. Det placerar Eskilstuna bland de fem kommuner i landet som betalar ut allra mest i socialbidrag.

28 mars 2011 13:18

181,5 miljoner kronor. Så mycket pengar betalade kommunen förra året ut i socialbidrag. Utbetalningarna har ökat markant de senaste två åren – och personer som går på socialbidrag gör det allt längre.

De höga utbetalningarna föranledde att arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i slutet av 2010 beställde en översyn av försörjningsstödet. I dag presenterades slutsatserna i en konsultrapport.

För att vända utvecklingen föreslår konsulterna bland annat att kommunen och näringslivet inleder ett ännu närmare samarbete för att få ut fler i egen försörjning.

Rapportförfattaren trycker även på att tydligare krav ska ställas på de som uppbär försörjningsstöd, däribland krav på deltagande i budgetrådgivningskurser.

Konsulterna efterlyser också en enhetligare struktur i utredningsarbetet och beslut, till exempel när det gäller krav på aktivt arbetssökande för dem som går på socialbidrag.

I tisdagens tidning kan du läsa en fördjupande artikel om detta, inklusive kommentarer från de ansvariga.

Fotnot: I siffran 181,5 miljoner kronor är Torshällas socialbidragsutbetalningar inte inräknade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa