33 miljoner till renovering av stiftets kyrkor

Strängnäs stift har beslutat dela ut 33,6 miljoner kronor för att renovera kyrkobyggnader under nästa år. Störst summa, 3,8 miljoner, går till renoveringen av skiffertaket på Jäder kyrka.

22 september 2017 15:23

Det är den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen som stiftet nu fattat beslut om. Pengarna kommer från staten och syftar till att underhålla och bevara de kulturvärden som Svenska kyrkan förfogar över.

Strängnäs stift ansökte om 59 miljoner kronor i totalt 138 projekt. Men i kyrkostyrelsens beslut beviljades stiftet alltså 33,6 miljoner.

‒Det är en utmaning att prioritera mellan de olika projekten. Projekt som berör byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador, liksom akuta åtgärder på byggnader och inventarier, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.

Enligt nya regler från den 1 januari 2017 kan församlingar få full kostnadstäckning för åtgärder på begravningsplatser som relaterar till begravningsverksamheten. Stiftsstyrelsen har därför, liksom kyrkostyrelsen i beslutet om ramanslaget, avslagit samtliga projekt avseende åtgärder på begravningsplats.

‒Församlingar har rätt att täcka kostnaderna för vård och underhåll av begravningsplatserna och deras kulturhistoriska värden med begravningsavgiften. Till exempel kan och bör en omläggning av en kyrkogårdsmur i sin helhet bekostas av begravningsavgiften, säger Maria Lantto.

Till de större renoveringsprojekten i Eskilstuna, Strängnäs och Flen nästa år hör förutom nämnda Jäder kyrka, Helgesta kyrka som får drygt två miljoner kronor samt Fogdö kyrka med 1,3 miljoner.

Här är listan över de kyrkor i Eskilstuna, Strängnäs och Flen som får pengar för renovering 2018:

Aspö kyrka, 293 000 kronor för statikutredning

Bettna kyrka, 113 000 kronor för utredning av fuktproblem i tornspiran

Fogdö kyrka, 1298 000 kronor för bl. a. sanering av hussvamp

Helgarö kyrka, 210 000 kronor för mögelsanering av orgel

Helgesta kyrka, totalt 2 042 000 kronor för en rad olika projekt

Husby-Rekarne kyrka, 164 000 kronor för bl a renovering av koppartak

Jäder kyrka, 3 842 000 kronor för renovering av skiffertak

Näshulta kyrka, 70 000 kronor för revidering av underhållsplan

Sankt Pauli kyrka, 100 000 kronor för ommålning av fasad

Strängnäs domkyrka, 387 000 kronor för bl a fasadkonservering

Toresunds kyrka, 201 000 kronor för projektering av dagvattenledning

Tumbo kyrka, 413 000 kronor för konservering av träinventarier

Ytterselö kyrka, 269 000 kronor för projektering av inre renovering

Överselö kyrka, 80 000 kronor för revidering av underhållsplan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund