Sjukfrånvaron bland kommunanställda är fortsatt hög men utvecklingen har, enligt personalavdelningen, för tillfället stabiliserats. Just nu är ungefär dubbelt så många av de anställda inom vården och omsorgen borta från jobbet på grund av egen sjukdom, eller för vård av barn, jämfört med en vanlig marsdag.

Vård- och omsorgsförvaltningens behov av vårdutbildad personal är därför stor, både ur ett kortare och ett något längre perspektiv. 

– Vi behöver cirka 80 personer omgående. Vi har även flaggat för att det inom en månad behövs en förstärkning med ytterligare 500 personer, säger Johan  Lindström, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna.

Artikelbild

| Hemtjänsten i Eskilstuna har i dag cirka 1700 brukare att besöka.

Orsakerna till förstärkningen är inte enbart den ordinarie personalens frånvaro utan även att behoven av kommunala vårdinsatser förväntas öka väsentligt i takt med att fler brukare blir sjuka.

Går det i dagsläget att balansera personalbehovet och tillgången på personal?

– Ja, och jag utgår då från att vi får tillgång till de 80 personer jag nämnde - inom rimlig tid. Men det förutsätter att det finns ett överskott av personal på andra ställen till följd av att man gått ner i drift, eller att barn är hemma på förskolan. Nästa steg är att värdera när vissa verksamheter och funktioner måste gå ner i drift för att säkra de samhällsviktiga verksamheterna, säger förvaltningschefen.

I tisdags fick vård- och omsorgsförvaltningen information om att 28 personer i en första fas kan flyttas över till nya arbetsställen, exempelvis mellan förskolor och äldreomsorgen. De 28 tjänstgör i dag inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Att få fram 500 vårdutbildade låter som en stor utmaning.

– Det är det naturligtvis. Vi förbereder oss för en kris. Det vi ser nu är egentligen inte effekterna av en bredare smittspridning. Det mest sannolika är att vi kommer att få en sån utveckling, och det är det vi planerar för, säger Johan Lindström.

En annan stor och högst aktuell utmaning är att hitta skyddsutrustning. Initialt rådde brist på flera artiklar som munskydd, skyddsrockar, tvål, handsprit och visir.

– Nu har vi startat egen tillverkning av visir. Det vi helst skulle vilja ha mer av är munskydd. Vi klarar oss just nu men inte vid ett scenario med bredare smitta. Vi sätter vårt hopp till att länsstyrelens samordning av utrustning lyckas och att vi får ta del av det som finns nationellt.

Kan allmänheten hjälpa till?

 – Vi har framför allt vädjat till näringslivet, företag som kanske har lite större partier med skyddsutrustning. Något företag skänkte 300 munskydd och Parken Zoo har lämnat flera kompletta uppsättningar med bland annat munskydd, skyddsrockar och visir, säger Johan Lindström.

Han flaggar för att det kommer att gå åt stora volymer skyddsutrustning om eller när smittspridningen ökar.

– Bara inom hemtjänsten finns cirka 1700 brukare och vissa har fem besök per dag. Engångsmaterial kommer att gå åt i snabb takt. Vi scannar av alla möjligheter till inköp av skyddsutrustning och har ett par anställda som inte gör annat än försöker få tag på stora och mindre partier, säger Johan Lindström och tillägger:

– Vi är stolta över vår personal. Trots att alla förstår att de en dag kommer att möta personer som bär på coronasmitta är man beredd att göra sitt jobb. Det finns andra sektorer i samhället som nästintill stängt ner.