Äldreomsorgen omfördelar resurserna

Kommunens vård- och omsorgsförvaltning går 17 miljoner back i år och måste stuva om i verksamheten. Att äldreboendenas aktiviteter ska få stryka på foten i spararbetet finns däremot inga raka beslut om.

2 december 2017 07:33

Monika Bergman är Linnéa Jonssons närmaste chef på Marielunds äldreboende. Hon vill inte svara på några frågor utan ber att få hänvisa tidningen till biträdande områdeschef Burim Gashi. Han säger så här:

‒Utan att gå in på enskilda ärenden kan jag bara säga att vi måste anpassa oss till den ekonomiska ramen vi har. Jag kan förstå oron du beskriver, men vi ska ner i vår kostym. Det är det enda jag kan säga.

Men all forskning i ämnet visar klart och tydligt vikten av att äldre aktiveras. Blir det då inte väldigt fel att spara in på just den här typen av personal?

‒Det är enhetschefernas uppdrag att se till så att verksamheten fungerar inom de ekonomiska ramarna, och hur de löser det på varje enskilt ställe är upp till dem.

Johan Lindström är chef för Eskilstunas vård- och omsorgsförvaltning. Han är medveten om att det finns en oro ute i verksamheten.

‒Men det är inga besparingar och inga neddragningar av just aktivitets- och terapiverksamhet vi gör. Däremot pågår ett åtgärdsarbete för att hålla budgeten. Prognosen är att förvaltningen går back med 17 miljoner i år, och personalen kan uppleva det som att vi sparar fast vi inte gör det. Budgeten minskas inte nästa år, vi planerar om och tar höjd för alla behov som tillkommer. Vi måste fördela om våra resurser helt enkelt.

Johan Lindström konstaterar att det inte är alla äldreboenden i Eskilstuna som har en aktivitetsanordnare. Hur de arbetsuppgifterna fördelas inom personalen finns det olika lösningar på.

‒ Och det finns alltså inga beslut från vårt håll om att spara in på aktivitetspersonalen. Jag kan inte svara på hur de enskilda enheterna tänker och vad det beror på att Marielund tagit det här beslutet.

Och det finns alltså inga beslut från vårt håll om att spara in på aktivitetspersonalen.

Tidningen har tidigare berättat att äldreomsorgen under de kommande fem åren ska få sammanlagt 1,2 miljarder extra för att klara "den största utbyggnaden av verksamheten i modern tid", enligt kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Tjugo miljoner per år går till förstärkt bemanning från år 2019. Detta enligt den politiska majoritetens kompletteringsbudget för 2018.

Eskilstuna kommun lovar i sitt informationsmaterial om äldreboendena att minst två planerade gemensamma gruppaktiviteter samt två promenader ska erbjudas alla boende varje vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Lie Andersson