Arjas idé ger hälsa, sysselsättning och gemenskap

Som cancerpatient upplevde Arja Leppänen hur orättvis vården kunde vara, något som fick henne att engagera sig för en jämlik cancervård. Nu är hon nominerad till Årets lokala hjälte för sitt initiativ till projektet hälsoinformatörer.

Eskilstuna 22 januari 2022 14:53

När Arja Leppänens bror fick en allvarlig hjärntumör i slutet av 1990-talet tog hon med sig familjen och flyttade hem till Eskilstuna.

– Han blev väldigt sjuk och behövde mycket hjälp från närstående. När jag ett par år senare fick en bröstcancerdiagnos stärktes mitt engagemang.

Arjas bror gick bort 2002, medan hon själv överlevde sjukdomen.

– Det var en hemsk period och något som gjorde att jag engagerade mig i flera patientföreningar och organisationer inom olika cancerdiagnoser.

I dag arbetar Arja Leppänen som strateg inom välfärd och folkhälsa på Region Sörmland och har under flera år varit ordförande i Bröstcancerförbundet i länet.

– Jag har suttit tolv år i styrelsen för bröstcancerföreningen Aurora och genom det arbetet har jag också skaffat både erfarenhet och kunskap.

undefined
"Jag tycker att det är viktigt att människor kommer i sysselsättning och blir del av en gemenskap. Att ha ett eget arbete ger en makt att prestera och visa vad man kan", säger Arja Leppänen.
undefined
Syftet med hälsoinformatörenas arbete är bland annat att höja vaccinationsgraden i socioekonomsikt utsatta områden.

2015 startade hon projektet Hälsoinformatörer i Sverige – initialt för att sprida angelägen hälsoinformation bland minoritetsgrupper.

– Vi märkte att det fanns ett stort behov av kunskap om cancerprevention för mångkulturella samhällsgrupper. Det handlar i grunden om att kunna erbjuda en jämlik vård – oavsett vem man är eller var man bor. För att lyckas med det behöver vi kunna nå ut på fler språk än svenska.

För att bli hälsoinformatör krävs inte någon medicinsk bakgrund och det arvoderade uppdraget finansieras av Region Sörmland.

– Du behöver gå en gratis utbildning, då får du den kunskap du behöver för att kunna informera invånare i kommunen om hälsa och cancer. 

Arbetets omfattning läggs upp gemensamt och kunskaper i flera språk är ett stort plus, liksom aktivt engagemang i en förening, kyrka eller moské.

– Man kan vara mellan 15 och 80 år gammal och i Sörmland är majoriteten av alla våra informatörer utrikes födda. Tillsammans når vi ut på 25 olika språk och rimligtvis består våra informatörer av lika många nationaliteter.

undefined
2015 startade Eskilstunabon Arja Leppänen projektet hälsoinformatörer. Nu nomineras hon till utmärkelsen Årets lokala hjälte.

Tack vare engagemanget som hälsoinformatör har också flera, som tidigare stod utanför arbetsmarknaden, kommit vidare till annan anställning.

Arja Leppänen tror att uppdraget kan fungera som ett bra instegsjobb på arbetsmarknaden och hon har själv varit referens till flera hälsoinformatörer.

– Jag tycker att det är viktigt att människor kommer i sysselsättning och blir del av en gemenskap. Att ha ett eget arbete ger en makt att prestera och visa vad man kan.

När pandemin bröt ut ställde hälsoinformatörerna om från cancerinformation till att informera om covid-19, vaccination och smittspridning i socioekonomiskt utsatta områden.

– Vi har bistått såväl regionen som kommunerna med nödvändig information och det tack vare att vi kan nå ut på så många språk. Jag vet att det har varit och är en värdefull insats.

undefined
Hälsoinformatörerna i Sörmland delar ut corona-info från Folkhälsomyndigheten flera olika språk.

I Sörmland finns i dagsläget närmare 200 aktiva hälsoinformatörer och lika många har utbildats i Stockholm.

– Vårt arbete gör skillnad för många och jag vet att flera regioner sneglar med viss avundsjuka på vårt arbete.

Vad känner du om nomineringen till Årets lokala hjälte?

– Jag blev både överraskad och glad. Det är väldigt hedrande och det är en nominering som alla våra skickliga hälsoinformatörer ska känna sig stolta över.

Vad är dina förhoppningar på 2022?

– Jag hoppas såklart att pandemin ebbar ut så att vi kan återgå till vår normalinformation om cancerprevention och levnadsvanor.

Årets lokala hjälte

Årets lokala hjälte är en utmärkelse som delas ut av Eskilstuna-Kuriren. Det är tidningens läsare som skickat in förslag på personer med lokal anknytning som har gjort något särskilt för någon eller några i tidningens spridningsområde. 

En jury bestående av Eva Burman, chefredaktör, Kristina Levin, redaktionschef, Anders Broberg, försäljningschef och Jörgen Bröms, digital utvecklingschef, har gått igenom bidragen och valt ut tre nominerade.

Vinnaren utses vecka 4.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa