Så många får plats i Eskilstunas skyddsrum

De används ofta som förrådslokaler och uppehållsrum, men säkerhetsläget i Europa har fått allt fler svenskar att upplysa sig om var de armerade rummen som skyddar mot såväl stötvågor som strålning finns. Det välkomnar kommunens samordnare för civil- och totalförsvar.

Eskilstuna 2 mars 2022 19:03

– Det är ingen rolig tillvaro här nere, utan snarare fruktansvärda omständigheter likt de vi ser från Kiev. Men förhoppningsvis sitter man inte här och häckar konstant – larmet ljuder, man går ner, en signal om att faran är över följer och man kan gå ut igen, säger kommunens civilförsvarssamordnare Björn Almroth när han öppnar dörren till skyddsrummet under stadshuset.

Rummet, som rustades på 80-talet, saknar såväl dusch som toalett.

– Det finns en speciallösning som ska monteras, men det kommer inte vara bekvämt, konstaterar Björn Almroth.

Tillsammans rymmer Eskilstunas 833 skyddsrum 85 720 personer, men man tillhör inget särskilt rum. I stället ska man söka sig till det som ligger närmast platsen man befinner sig på – och kan lokalisera skyddsrummen på kommunens hemsida, Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida och på många fysiska kartor.

undefined
Tillsammans rymmer Eskilstunas 833 skyddsrum 85 720 personer. Man kan lokalisera skyddsrummen på kommunens hemsida, MSBs hemsida och på många fysiska kartor.

För den som skärskådar kartorna blir det dock tydligt att de flesta skyddsrummen finns i stadskärnan – på mindre tätbebyggda platser, som i Kjula, lyser de med sin frånvaro.

– Det är för att skyddsrummen är placerade och dimensionerade efter hur man tänkte sig hur kriget kommer se ut. Var kommer det råda strider? Förmågan att utrymma är också avgörande, och det är troligen lättare att utrymma folk från Kjula än från centrum, säger Björn Almroth.

Och trots att inte alla kommuninvånare får plats i skyddsrummen är platserna många i jämförelse med flera andra kommuner, menar han.

– Jag skulle säga att vi har gott om skyddsrum. Dels i kommunens lokaler, som i skolor och i kommunhuset, och så finns det många skyddsrum i flerfamiljshus. Som lagstiftningen är skriven ska skyddsrummen kunna användas till annat. Det här är ett reservmötesrum, men det är inte så ofta vi är här, säger Björn Almroth.

undefined
Varje skyddsrum ska kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare eller nyttjanderättshavare som ska göra skyddsrummet tillgängligt för allmänheten.

Han bedömer att det sparsamt möblerade skyddsrummet under stadshuset kan utrymmas på tjugo minuter – långt kortare än de två dygn som fastighetsägare har på sig att tillgängliggöra rummet för allmänheten.

– Någon krigsfara i Sverige kommer inte komma plötsligt, utan kommer i så fall föregås av ett förhöjt beredskapläge och tydlig information om det från myndigheterna. Jag är inte orolig för att de två dygnen inte ska vara tillräckliga – inom den tidsramen kommer alla skyddsrum i Eskilstuna vara funktionsdugliga.

undefined
Skyddsrummet under stadshuset rustades på 80-talet.

Björn Almroth berättar att kommunen redan vid årsskiftet påbörjade ett eget arbete med att inventera kommunens alla skyddsrum. Dels för att åtgärda eventuella fel, dels för att skapa sig en överblick över kostnader som annars kan samlas när MSB inspekterar.

– Vi har sett att MSB inte lägger så mycket tid på tillsyn att vi kan vänta på den för att veta om det duger. Men eftersom skyddsrummen är så många så måste vi ta det i etapper. Vi utbildar även personal att bli sakkunniga, så att de kan lika mycket som MSBs personal – det är inga konstigheter för någon som jobbar med fastigheter, berättar Björn Almroth.

Vad kan invånarna göra för att bistå kommunens försvarsarbete?

– Jag tycker att det är vettigt att veta var närmsta skyddsrum finns, men det är också viktigt att hålla sig informerad och vara kritisk till informationsflödet. Känn efter och fråga dig själv om det du läser eller hör faktiskt kan stämma.

undefined
I Torshälla finns 76 skyddsrum. På MSBs hemsida kan man se hur många personer varje skyddsrum rymmer.
Att ha med till skyddsrum

Vatten i flaska eller dunk

Mat som tål rumstemperatur

Hygienartiklar

Toalettpapper

Mediciner

Första hjälpen-utrustning

Varma kläder

Värdehandlingar (id-kort/körkort, kontanter, kontokort)

Nycklar

Mobiltelefon + laddare eller powerbank

Ficklampa

Källa: MSB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa