Kommunen startar civilförsvarsgrupp för frivilliga

Under pandemin märktes behovet av en kommunal, ideell resursgrupp av. Nu blir den verklighet, och alla Eskilstunabor som vill bistå kommunen i en krissituation är välkomna att anmäla sig.

Eskilstuna 19 mars 2022 12:03

Vid större samhällsstörningar som bränder, översvämningar eller krig kan det offentliga behöva ta hjälp av civilsamhället – men det är först nu som en ideell beredskapsgrupp initierats av kommunen. Förhoppningen är att medlemmar i den frivilliga resursgruppen bland annat ska kunna bistå kommunen med allt från kriskommunikation till att köra bandvagn eller fälla träd.

– Under pandemin märkte vi av behovet av en sådan här grupp, då vi fick ta hjälp av Svenska kyrkan för att kunna bistå med handlingshjälp. Men det är inget man startar upp på en kvart – det vilar ju på ideella människors engagemang, säger kommunens civilförsvarssamordnare Björn Almroth.

Förhoppningen är att alla möjliga Eskilstunabor över 18 år ska vilja ingå i gruppen. Särskilt meriterande är det att tala flera språk, ha digitala kompetenser och körtkortsbehörigheter av alla slag.

– Generellt är det en ganska hög medelålder i sådana här grupper, men drömmen är att alla åldersgrupper och många olika bakgrunder och kompetenser finns representerade. Det finns så otroligt mycket som kan vara värdefullt – till exempel en bakgrund inom sjukvården, utrustningskompetens, motorsågskort och liknande, säger Björn Almroth.

Han berättar att kommunens samarbete med Civilförsvarsförbundet började tidigt förra året, och att två öppna informationsmöten nu har planerats: den 29 mars och den 7 april.

– Med stor sannolikhet blir det en vända i höst också, så är många intresserade kommer fler tillfällen. Vi har inte begränsat platserna, utan får se hur stort intresset är. Är det stort blir vi bara glada och får dimensionera utbildningstillfällena efter det. Alla som känner sig träffade och vill bidra är välkomna.

Den som efter mötena väljer att bli medlem utbildas sedan under två helger. I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

– Där får man lära sig viktiga grunder kring bland annat första hjälpen och samverkan. Det är en ganska ordentlig utbildning på 36 timmar, och det är nog där många riskerar att falla bort. Man ska ha tid att genomföra det med kort varsel, konstaterar Björn Almroth.

Mer information om hur rekryteringen går till finns på https://www.eskilstuna.se/frg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa