Rekommendationer att koka vattnet hävs – och utökas

Efter förra veckans larm om bakterier i det kommunala dricksvattnet, förändras nu kokningsrekommendationerna. Fler områden omfattas, samtidigt som uppmaningen hävs på andra platser.

Här gäller kokningsrekommendationerna från och med torsdagen.

Här gäller kokningsrekommendationerna från och med torsdagen.

Foto: Eskilstuna Energi och miljö

Eskilstuna2022-10-27 16:10

Efter torsdagens provresultat har nya områden norr om stan tillkommit där Eskilstuna Energi och miljö rekommenderar att koka det kommunala dricksvattnet. Dessa är Stora Lövhulta, Ostra, Sundbyholm, Jäders Mälby och Mora.

Energi och miljö uppger att spridningen till Sundbyholm beror på att bakterierna följer ledningsnätet från tidigare påverkade områden. Förhoppningen var att spola ut bakterierna tidigare i ledningsnätet, men de hann sprida sig förbi spolningspunkten.

– Generellt sett ser vi en positiv bild efter testningarna, men i Sundbyholmsområdet ligger värdena något över gränsen, därför har vi behövt utöka dit, säger Markus Nylander, VA-chef på Energi och Miljö.

I andra områden hävs rekommendationerna. Det gäller Gredbylund, Hagnesta (inklusive Ekängens IP), Svista/Grönsta, Ramshammar och Kjula samhälle. Däremot ligger rekommendationen kvar i området kring Kjula logistikpark, Eskilshem, Balsta, Röksta, Skiftinge, Stora Tidö, Lilla Lövhulta och Valhalla.

Det handlar fortfarande om koliforma bakterier, alltså jordbakterier i vattnet, inga E.coli-bakterier (tarmbakterier) har påträffats i testningarna.

undefined
Markus Nylander, VA-chef på Energi och miljö.

Energi och miljö fortsätter att spola ledningsnäten och tillsätta klor för att komma tillrätta med de förhöjda bakteriehalterna. 

– Vi ser att det ger effekt, men vi vill invänta fler resultat och se stabilitet för att vara helt säkra innan vi häver rekommendationerna i fler områden. Vi vill inte häva och sedan införa dem igen i ett område, säger Markus Nylander.

Han har mötts av vissa reaktioner från boende i de drabbade områdena, men säger att de flesta har visat förståelse för situationen.

– Det är några arga röster, det är det alltid, men jag tycker att folk sköter det här på ett bra sätt. 

Bland annat har Energi och miljö fått frågor kring vattentankar. Sådana brukar ställas ut vid bland annat vattenläckor och andra vattenavstängningar, men kräver en del logistik.

– Där har vi prioriterat känsliga verksamheter som förskolor och äldreboenden. De har hört av sig från Årbyskolan och undrat varför de inte fått någon vattentank. Nu kan de få det, eftersom vi häver rekommendationerna i Kjula och kan flytta tankar därifrån. Men om vi måste utöka kokningsrekommendationerna till nya områden kan vi behöva flytta tankarna igen, säger Markus Nylander.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!