"Att utveckla bra aktiviteter för äldre kräver rätt kompetens och rätt resurser"

Vantrivsel på äldreboenden bidrar starkt till bland annat depressivitet och försämrad kognitiv förmåga, visar ny forskning. Den slår också fast att vardagliga aktiviteter för de gamla ökar trivseln väldigt effektivt.

2 december 2017 07:33

Sabine Björn är doktorand vid Institutionen för omvårdnad på Umeå universitet. Hon har studerat de äldres trivsel i samband med bland annat deltagande i aktiviteter och säger så här:

‒Vardagliga aktiviteter skulle kunna användas som omvårdnadsåtgärder för att främja trivsel på särskilda boenden. Min tolkning av resultatet är att det är viktigt att personer som bor i särskilda boenden ges möjlighet att fortsätta njuta av saker de tycker om at göra och som upplevs meningsfulla.

Att få delta i ett aktivitetsprogram tillhörde de saker som studiens deltagare satte i starkast samband med trivsel.

Och det finns mer forskning som stärker tesen om att aktiva äldre är friskare. Själva aktiviteterna i sig är också viktiga att titta på, visar det sig.

‒Äldre behöver – precis som alla andra – känna gemenskap, delaktighet och mening. Detta kan i sig vara hälsofrämjande. Men att utveckla bra aktiviteter för äldre kräver rätt kompetens och rätt resurser. Dit har dagens äldreomsorg en bit kvar, skriver professorerna Lena Borell, Karolinska institutet, och Susanne Iwarsson, Lunds universitet, i Läkartidningen.

Upplevd ensamhet driver alltså enligt dessa studier på ohälsa och påskyndar utvecklingen av funktions- och aktivitetsnedsättning.

Genom att delta i olika aktiviteter tillsammans med andra lindras ensamheten, konstaterar de.

‒Social aktivitet och känsla av gemenskap är viktiga för att motverka upplevelsen av ensamhet. Äldre som känner ensamhet upplever också utanförskap och en brist på mening, vilket ger upphov till lidande, som i sin tur fungerar som en pådrivare vid olika sjukdomstillstånd. Forskare har i USA visat att upplevelsen av ensamhet har större betydelse för hälsan än vad man tidigare har trott; ger t ex upplevd ensamhet en påverkan på immunsystemet, inflammatoriska processer och kroppens stresshormoner. Upplevd ensamhet driver alltså enligt dessa studier på ohälsa och påskyndar utvecklingen av funktions- och aktivitetsnedsättning.

‒Denna typ av forskningsresultat är en direkt uppmaning till landets kommuner att satsa mer på förebyggande insatser för att motverka upplevelser av ensamhet och utanförskap bland äldre, slår Lena Borell och Susanne Iwarsson fast i sin artikel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Lie Andersson