Vid lunchtid i onsdags förra veckan ljöd brandlarmet i högstadiets byggnader på Gökstensskolan. Samtliga elever fick utrymma lokalerna och vänta på skolgården innan brandkåren, efter att ha genomsökt lokalerna, kunde konstatera att det rörde sig om ett falsklarm.

Samma händelseförlopp utspelade sig sedan på torsdagen. Och återigen på fredagen.

– Det är en trist start på terminen och något vi behöver utreda. Min upplevelse är att skolan som helhet har svarat på händelserna på ett bra sätt. Vi ser att våra rutiner håller och att vi agerar korrekt. Sedan är det givetvis tråkigt att det händer, säger skolans biträdande rektor Jacob Forsberg.

Artikelbild

| Notan för brandkårens upprepade utryckningar kan bli dyr. I värsta fall över 38 000 kronor.

I Eskilstuna kostar en utryckning till följd av ett falsklarm 7 604 kronor med 2019 års taxa. Vid upprepade larm till samma adress inom 24 timmar blir kostnaden den dubbla. Notan för de tre utryckningarna kan således i värsta fall landa på över 38 000 kronor.

– Vi har haft en dialog med brandkåren och eleverna där vi pratade om allvaret med falsklarm, vad det får för kostnader för skolan och vad det kan få för konsekvenser.

Tobias Wingemark, brandmästare på räddningstjänsten i Eskilstuna, konstaterar att konsekvenserna kan bli allvarliga.

– Vi har flera dubbellarm varje år. Om ett av larmen är orsakade av djävulskap och den som verkligen behöver hjälp får vänta så kan det vara förenat med livsfara. Brinner det hos någon som behöver akut hjälp så kan det bli ödesdigert.