Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att Catena ska förvärva en fastighet i Eskilstuna logistikpark i Kjula och uppföra ett cirka 105 000 kvadratmeter stort automatiserat lager.

– Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Coop och ser stora möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, kommenterar Benny Thögersen, vd på Catena.

För ett par månader sedan avslöjade tidningen att Coop planerade för att bygga deras stora nya automatiserade lager i Eskilstuna. Planerna var då att lagret skulle kunna vara i full drift till 2024.

Artikelbild

| Tobias Rydergren, presschef på Coop Sverige.

Nu presenterar Catena sina planer för bygget av det nya lagret. Det förväntas att byggas i Eskilstuna logistikpark i Kjula och kan ska stå klart redan under 2023, om den planerade tidplanen följs. Catena har en avsiktsförklaring att förvärva fastigheten Aspestahult 1:1 i Kjula och uppföra en automatiserad lagerbyggnad. Den totala investeringen förväntas att hamna på 3,7 till 3,9 miljarder kronor.

Processen går vidare genom förhandlingar om de slutliga villkoren kring samarbetet mellan Catena och Coop.

Tobias Rydergren, presschef på Coop Sverige, skriver i ett mejl till tidningen att planeringen av det nya lagret fortfarande går vidare.

– Men innan vi spikar något ska ärendet upp till beslut i både Coops och KF:s styrelse nu i början av året, förklarar Tobias Rydergren.