Under natten cirkulerade ett flygplan i luften över stora delar av Eskilstuna. Ett flertal människor uppmärksammade flygplanet och hörde av sig till tidningen då planets buller störde deras nattsömn.

Och nu kommer förklaringen till planet över Eskilstuna under natten.

Det var ett arbete för att utföra termografisk fotografering av fjärrvärmenäten för att hitta eventuella läckor i systemet.

– Det var vi som var uppe i luften i både Stockholmsområdet och Eskilstuna i natt. Vi blev nästan klara, men har fortfarande lite kvar att göra i Eskilstuna så det kan bli ytterligare en flygning, säger Henrik Lindberg, head of training på företaget Volflight som utför flygningarna. 

Flygningarna måste utföras nattetid under vintern då temperaturskillnaden mellan det läckande varmvattnet och marken är som störst för att man ska kunna hitta läckorna i tid. 

Informationen ska även ha gått ut till personer i både tidningar, radio och tv men missas ofta av allmänheten. 

– De som äger fjärrvärmenätet i Eskilstuna har informationsplikt och jag vet att det uppmärksammats i SVT, tidningar och gått ut reklamblad. Men det är inte alla som läser direktreklam eller tittar på SVT kanske och då faller den här informationen mellan stolarna, säger Henrik Lindberg.