Droger vanlig orsak till att elever stängs av

Efter en kraftig nedgång förra året ökar antalet avstängningar på nytt i de kommunala gymnasieskolorna. En vanlig orsak är droger.

23 december 2018 07:31

För fem–sex år sedan var avstängningar mycket ovanliga i de kommunala gymnasieskolorna – bara något eller några enstaka gjordes per år. Trendbrottet kom 2015. Och 2016 ökade antalet avstängningar dramatiskt till 39. Året därpå, 2017, såg det ut som vidtagna åtgärder haft effekt eftersom elever endast stängdes av vid 12 tillfällen det året.

Nu ökar antalet avstängningar i gymnasiet igen – precis som i grundskolan. I år har elever stängts av vid sammanlagt 32 tillfällen i kommunens tre gymnasieskolor.

– Varför det ökar i år kan jag inte förklara, säger kommunens gymnasiechef Karin Holmberg Lundin.

– Rektorerna tillämpar ju precis som tidigare kapitel 5 i skollagen. Och min bild är att det har varit lugnt på skolorna i år. Jag kan inte se att det har varit mer oroligt i år jämfört med förra året. Möjligen kan ökningen bero på att antalet gymnasieelever ökar. De har blivit cirka 800 fler sedan 2015.

Precis som i grundskolorna stängs elever av på grund av våld, hot och skadegörelse.

Så här lyder några motiveringar i avstängningsbesluten:

* Eleven har tagit med smällare till skolan och delat ut till andra elever som smällt av dessa i skolans cafeteria.

* Eleven har deltagit och varit aktiv i ett slagsmål mellan ett stort antal elever. Eleven har själv delat ut sparkar och slag mot andra elever.

"Eleven har uppträtt kränkande och hotfullt. Han har vållat skadegörelse och spottat på handledaren."

* Eleven har uppträtt kränkande och hotfullt. Han har vållat skadegörelse och spottat på handledaren.

* Eleven har deltagit i ett bråk på en skola och påträffats med vapen enligt polisrapport.

På gymnasiet blir också en annan orsak till avstängning vanlig – droger. Det är bakgrunden till en fjärdedel av årets avstängningar.

– Vi vet ju att det förekommer droger i Eskilstuna, säger Karin Holmberg Lundin. Vid misstanke att en elev är påverkad får eleven lämna urinprov. Oftast är det lärare eller elevhälsan som upptäcker det, men det förekommer också att elever berättar vad de sett.

– Att drogerna dyker upp på gymnasiet tror jag beror på att eleverna är på väg att bli vuxna och testar saker på ett annat sätt.

Av de åtta drogrelaterade avstängningarna gjordes sju på Rinmangymnasiet och en på S:t Eskils gymnasium.

– Det kanske är en slump, vi måste titta lite noggrannare på det, säger Karin Holmberg Lundin.

Skolorna arbetar på olika sätt med att komma till rätta med problemen. Bland annat förebyggande enligt kommunen ANDT-plan som omfattar alkohol, narkotika, doping och tobak.

Man arbetar också med det våldsförebyggande programmet MVP (Mentorer i våldsprevention). Det är utvecklat i USA och syftar till att förebygga killars och mäns våld.

– Vi är på tårna hela tiden, säger Karin Holmberg Lundin. Om det behövs fler åtgärder kommer vi att titta på det under våren. Vi kommer aldrig ge upp.

Så säger skollagen

Enligt skollagens 5:e kapitel, 17:e och 18:e paragraf får en rektor stänga av en elev upp till två veckor av följande anledningar:

Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper.

Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande.

Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling.

Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på andra elevers trygghet och studiero.

Beslut om längre avstängningar (max innevarande termin plus ytterligare tre) måste fattas av huvudmannen, i det här fallet barn- och utbildningsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Österman