ESEM om missräkningen: "Vi kommer att rätta oss efter beslutet"

Bolagets företrädare säger att man förväntade sig ett fullständigt tillstånd

7 november 2018 16:44

– Vi måste påminna oss om att både tillsynsmyndigheten och vi jobbar utifrån en och samma aspekt. Det är att säkerheten kommer före allt annat. Vi ska därför påbörja processen med att tillfälligt stänga ner berörda delar av anläggningen, säger Admir Ibrisevic, chef för vatten och avlopp på ESEM.

ESEM konstaterar att bolaget och räddningstjänsten gjort olika bedömningar kring hur fort bristerna behöver åtgärdas.

– Men vi kommer att rätta oss efter beslutet och forcera åtgärdsplanen. Vi ser över vilka delar som kan ställas av under kontrollerade former. Direkt efter beskedet inleddes arbetet med att revidera åtgärdsplanen, säger Admir Ibrisevic.

När kan anläggningen vara i full drift igen?

– Vissa brister kan åtgärdas inom någon vecka. Andra åtgärder, som med facklan och gasklockan, handlar om att bygga upp nya anläggningsdelar, enligt de normer som råder i dag. Då kan det handla om någon månad.

Hur kunde ni tro att ni skulle få ett fullständigt tillstånd när ni själva var medvetna om att det finns allvarliga brister?

– Allt är tyvärr inte svart eller vitt. Till stor del handlar det om vi gör olika bedömningar. Och vår bedömning för när bristerna skulle kunna åtgärdas grundar sig på utlåtanden från både interna och externa experter. Anläggningen har varit i drift under lång tid. Vi ansåg att driften kunde ha fortsatt tills vi åtgärdat bristerna i en takt som motsvarar våra bedömningar.

Vilka konsekvenser får stängningen för reningsprocessen?

– Vi måste kunna stänga av tryggt och säkert utan att riskera reningsprocessen på reningsverket. Det jobbar vi med just nu. Avloppsvattnet måste renas.

Ser du någon risk för att ni inte kommer i gång under 2019?

– Nej, så lång tid ska det inte behöva ta. Möjligen kan det ta någon månad in på nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson

Ämnen du kan följa