Eskilstunakrog varnas – för olaglig dans

Att röra på kroppen i takt till musik är ingen struntsak. Det har ägarna till en populär Eskilstunakrog blivit varse. Restaurangen tilldelas en varning av kommunen – för att ha anordnat dans utan tillstånd.

16 maj 2019 12:35

Strax efter midnatt en majkväll förra året genomförde kommunen tillsammans med polisen och Skatteverket en tillsyn av restaurangen. På plats gjordes upptäckten att där pågick dans utan tillstånd.

I tillsynsprotokollet framgår att "bord och stolar var undanställda till att skapa en fri yta som var tänkt för dans", att det "fanns stora högtalare riktade mot dansgolvet" och att dansen "skedde i två våningar".

Att det dansas utan särskilt tillstånd på svenska krogar är, enligt ordningslagen, förenligt med böter och indraget serveringstillstånd. Detta trots att riksdagen för två år sedan unisont röstade igenom ett beslut att avskaffa det så kallade danstillståndet.

I samband med beslutet rapporterades det friskt i media med rubriker som "Nu ska Sveriges konstigaste lag tas bort – danstillståndet ska försvinna" och "Fritt fram att dansa spontant på krogen". I sitt yttrande hänvisar också restaurangens ägare till rapporteringen och konstaterar att man trott att kravet varit avskaffat. Men trots att det gått två år har beslutet alltså inte verkställts.

Utöver dansen anmärker Miljökontoret på en svåröppnad utrymningsväg, avsaknad av varm mat och att ägaren inte haft koll på hur många som befunnit sig i lokalen. I samband med den årliga tillsynen har man även påpekat brister i bolagets bokföring och redovisningen av en tidigare betald skatteskuld.

Geerth Gustavsson (S) är ordförande i Miljö- och räddningstjänstnämnden som beslutat om varningen.

– De ekonomiska problemen är det som för min del är det mest väsentliga i det här beslutet. Vi fungerar som en myndighet i det här fallet och ska leva efter den lag som finns. Om danstillståndet är en lag som behövs har jag ingen egentlig uppfattning om. Det är lagen som avgör.

Erika Rydja Sandvik, Liberalernas ordförande i Eskilstuna och andre vice ordförande i Miljö- och räddningstjänstnämnden, kallar i sin tur lagen förlegad.

– Just i det enskilda fallet handlar det också om andra saker, men vad gäller danstillståndet tycker vi liberaler att reglerna är fåniga och utdaterade. Det är helt absurt att man ska behöva söka tillstånd för att dansa. Vi har drivit frågan både lokalt i Eskilstuna och på riksnivå i flera år. Spontandansen måste släppas fri.

Tidningen har varit i kontakt med restaurangens ägare som inte vill kommentera saken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla