Enligt åtalet mot Per Johnsson har han felaktigt fått ut totalt 567 494 kronor som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Enligt chefsåklagare Martin Tidén möjliggjordes bedrägeriet av att den dåvarande SD-politikern lämnade in förfalskade och osanna underlag.

Under sin tid som folkvald Sverigedemokratisk politiker i Eskilstuna hade Per Johnsson flera uppdrag för vilka han fick ersättning för förlorad arbetsinkomst.

► Läs också: Här utger sig Per Johnsson för att vara sin egen arbetsgivare

Som nämndeman vid Eskilstuna tingsrätt har Per Johnsson vid 16 tillfällen, 2011-2015, på enligt åklagaren oriktiga grunder beviljats ersättning för inkomstförlust med drygt 30 000 kronor.

Eskilstuna kommun har vid 95 tillfällen mellan 2011 och 2017 ersatt Per Johnsson med totalt 265 000 kronor enligt samma mönster.

Enligt ett falskt intyg som Per Johnsson 2015 lämnade in till Eskilstuna tingsrätt arbetade han då heltid som affärsutvecklare och företagsekonomisk rådgivare.

Enligt intyget, till synes utställt av ett Stockholmsföretag, tjänade han 400 kronor i timmen.

Genom liknande osanna intyg har han, enligt åklagaren, även lurat de kommunala bolagen Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och miljö AB och Torshälla Fastighets AB, där han hade styrelseuppdrag. För totalt 74 tillfällen ersattes Per Johnsson av bolagen med totalt drygt 270 000 kronor.

► Läs också: Per Johnsson entledigas som nämndeman

I åklagarens bevisning mot ex-politikern finns uppgifter från försäkringskassan och arbetsförmedlingen. De ska enligt åklagaren visa att Per Johnsson inte hade några anställningar som gett honom inkomstförlust.

Chefsåklagaren Martin Tidén avser även att visa att den "regionchef" som undertecknat Per Johnssons intyg och lönespecifikationer är uppdiktad och att urkunden således är falsk.

Enligt chefsåklagare Martin Tidén ska gärningarna bedömas som grova eftersom Per Johnsson missbrukat allmänt förtroende. Åklagaren anför även att brotten skett systematiskt, under en längre period och omfattat stora belopp.

Per Johnsson avsade sig sina politiska uppdrag i kommunen och dess bolag i december 2017. Samma månad uppmanade Sverigedemokraterna honom att även lämna partiet.

Per Johnsson var dock aktiv som nämndeman vid Eskilstuna tingsrätt fram till i april 2018.

Den misstänkte förnekar brott och har valt att inte besvara några frågor av betydelse under förhör.

Minimistraffet för grovt bedrägeri är sex månaders fängelse.