Fortfarande strid kring hyrorna hos kommunala bostadsbolaget i Eskilstuna

Eskilstunas kommunala bostadsbolag Kommunfastighet och Hyresgästföreningen har ännu inte kommit överens om nya hyror för 2019. Det är första gången på tio år parterna inte kan enas.

22 mars 2019 13:00

De lokala förhandlingarna strandade i februari i år eftersom parternas olika uppfattningar om hyresnivån gick stick i stäv med varandra. I stället togs förhandlingarna över av medlare på central nivå. Kommunfastighet hade inför förhandlingarna yrkat på en hyreshöjning med 3,75 procent medan Hyresgästföreningen gick ut med ett bud om oförändrade hyror. Trots medlare står parterna fortfarande långt ifrån varandra.

Eskilstuna Kommunfastighet har nu valt att koppla in Hyresmarknadskommittén för att komma vidare. Hyresmarknadskommitténs uppgift är att ge en rekommendation kring om och i så fall hur hög hyreshöjning som ska göras. Kommunfastighet hoppas få rekommendationen i början av april och avser att följa kommitténs råd.

– Vi beklagar att vi ännu inte har ett besked att ge våra hyresgäster om årets nya hyra men nu hoppas vi att vi är nära en överenskommelse, säger Fredrik Elf, Kommunfastighets vd.

Enligt Kommunfastighet är en hyreshöjning nödvändig eftersom kostnader för underhåll, el, värme, vatten, reparationer och så vidare ökar samtidigt som flera fastigheter behöver stambyte.

Hyresgästföreningen anser däremot att det inte ska vara några hyreshöjningar eftersom det kommunala Kommunfastighet enligt ägardirektiven förväntas flytta över 22 miljoner kronor till Eskilstuna kommun i så kallad värdeöverföring.

– Väredöverföringen belastar hyresgästerna. Det här handlar om en principfråga som väcker starka reaktioner. Den principiella låsningen i frågan om värdeöverföringen är stor när inte ens de centrala medlarna kan presentera ett medlingsbud som någon av partnerna kan tänka sig att acceptera, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Enligt Fredrik Malmberg är det första gången på tio år Hyresgästföreningen och Kommunfastighet i Eskilstuna inte har kunnat komma överens om hyrorna.

– Nu får vi se vad Hyresmarknadskommittén kommer fram till och sedan får vi ta ställning till det, säger Fredrik Malmberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Oscarsson

Ämnen du kan följa