Fortsatt stor bostadsbrist

Bostadsbristen kommer att bestå i minst tre år i Eskilstuna, Strängnäs och Flen. Det visar Boverkets stora årliga undersökning.

14 maj 2019 20:46

Varje år gör Boverket en stor samlad enkät bland landets kommuner över hur bostadsmarknaden utvecklas. Årets undersökning visar att läget är fortsatt ansträngt. 240 av landets 290 kommuner uppger att behoven är större än tillgången.

Eskilstuna, Strängnäs och Flen har samtliga svarat att det råder underskott på bostäder. Deras bedömning är att den rådande situationen även kommer att bestå om tre år.

Kommunerna har också svarat på hur många nya bostäder som har börjat byggats. I Eskilstuna rör det sig om 792, i Strängnäs 102 och i Flen har bygget av 89 nya bostäder påbörjats.

Den bild som framkommer i rapporten är att det framför allt är hyresrätter som saknas och att det främsta hindret för ett ökat byggande är de höga produktionskostnaderna.

– Visst byggs det här i Eskilstuna men för lite. Och de lägenheter som byggs är hyran bra mycket högre än i det befintliga beståndet, säger Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

Han vill gärna se en fortsättning av det statliga investeringsstödet som funnits för byggande av hyresrätter.

– Det gör att hyrorna kan reduceras vilket gör att människor med vanliga inkomster har råd att bo.

Att sälja ut delar av allmännyttans bestånd är han och hyresgästföreningen starkt emot. Frågan aktualiserades nyligen då Moderaterna i Eskilstuna föreslog att en tredjedel av Kommunfastigheters lägenheter skulle säljas.

– Vi accepterar ingen utförsäljning. Allmännyttan måste finnas kvar i rollen som bostadsförsörjare. Svaga grupper har det svårt redan som det är i dag, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund