Företagaren, en man i 50-årsåldern, driver bland annat en livsmedelsbutik. Han åtalades i december förra året för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor samt för att ha befattat sig med smuggelgods. Detta sedan man funnit ett antal limpor cigaretter och annan tobak i hans butik, tobak som inte får säljas i Sverige. 

Mannen har förklarat att han fått en del av tobaken i presenter, annat har han köpt själv på sina många resor utomlands. Att sälja tobaken i sin butik har aldrig varit hans avsikt. Tingsrätten anser att åklagaren inte lyckats bevisa något brottsligt uppsåt. Den åtalades uppgifter om hur han förvärvat tobaken kan inte lämnas utan avseende skriver tingsrätten och friar därför honom.