Frusna brunnar i fokus för halkbekämpningen

Just nu är det vattenansamlingar vid frusna brunnar som är den stora utmaningen för gatuavdelningens personal.

– Vi har mellan sex och åtta personer som sysslar enbart med detta.

8 februari 2019 17:17

Mikael Arvidsson är tillförordnad chef på gatuavdelningens halkbekämpning och är väl medveten om att det är rekordmånga anmälningar som vill påtala brister i det arbete som sköts dygnet runt i detta nu.

– Vi har bara en stor väghyvel och den går oavbrutet hela tiden. Jag vet att det är många som anser att vi gör en felaktig bedömning när det gäller att prioritera var insatserna ska sättas in först. Men just det här arbetet ber man ödmjukast att få sköta själva.

Under fredagen sattes väldigt många resurser in på att försöka få undan vattenansamlingarna ovanpå frusna brunnar.

– Jag tror att vi till detta ögonblick har åtgärdat ett 40-tal brunnar och vet inte riktigt hur många som återstår. Men vi kan bara göra det här så lugnt och metodiskt som möjligt. Det blir bäst så.

Men samtidigt framhåller Mikael Arvidsson att väldigt stora resurser sätts in på att försöka få bort de snömassor som den senaste snöröjningen lämnade kvar längs med vägarna.

Arbete med brunnarna sker genom att personalen antingen försöker hacka loss den isen som proppat igen brunnen manuellt. Annars får man kalla in en grävmaskin som fint och försiktigt bänder loss den frusna massan.

Arbetet med snömassorna pågår genom att man helt enkelt skopar upp dem och kör bort dem.

Dels får man goda tips från Eskilstuna befolkning som kan orsaka en utryckning, dels vet man av erfarenhet var de här vattenansamlingarna brukar uppträda.

– Vi har en sådan känd plats på Torshällavägen i höjd med Årby, och en annan längs med Skogstorpsvägen i höjd med Brunnsbacken. Men det finns fler och har vi inte hunnit till alla riktigt än så är vi snart på gång

Samtidigt som verksamheten kräver ett uppmärksamt öga så kräver också väderutsikterna ett öga.

– Vi har koll de närmaste 48 timmarna och vi vet att det ska fortsätta att vara ganska varmt. Längre in i nästa vecka blir det kallt på nytt.

Orsakar det att det blir en kamp mot klockan?

– Nej, vi jobbar, som jag redan nämnt, lugnt och metodiskt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Braf

Ämnen du kan följa