Från och med i höst samlar gymnasiesärskolan i Eskilstuna merparten av sina olika verksamheter under samma tak på Rinmansgymnasiet.

Cirka 70 elever och 40 lärare har flyttat in i nyrenoverade och specialanpassade lokaler på bottenvåningen som invigs på onsdag.

– Att gymnasiesärskolan får nya och bättre lokaler betyder mycket för verksamheten och för eleverna och de lärare som arbetar där. Jag tycker att det är bra att gymnasiesärskolan lyfts för det har varit lite av en verksamhet som inte fått så mycket fokus tidigare. Det här kommer ge möjligheter att höja kvaliteten på undervisningen och jag kommer själv besöka skolan på onsdag, säger Robin Tannarp (M), ordförande i gymnasienämnden.

Förutom själva invigningsceremonin kommer bland annat kommer förare från Smedernas speedwaylag vara på plats för att visa upp sina motorcyklar.

Närvarande på ceremonin är även Karin Holmberg Lundin (skolchef gymnasieskolan) och Mikael Källarsson (biträdande rektor på Rinmangymnasiet).

– Vi har en mängd planerade aktiviteter. Tanken är att alla elever ska hitta något de tycker om att göra. Invigningen är även ett bra tillfälle att få träffa och lära känna elever från andra klasser. För många av våra elever är det ett stort steg att flytta till en ny miljö och därför vill vi hälsa dem extra välkomna, säger Mikael Källarsson.