Hyrorna klara för Kommunfastigheters hyresgäster

Hyresgästföreningen och Eskilstuna kommunfastigheter är överens om nya hyror. Från den 1 maj höjs hyrorna med 2,05 procent, en rejäl minskning från bolagets ursprungliga krav.

4 april 2019 16:25

Årets hyresförhandlingar mellan Kommunfastigheter och hyresgästföreningen i Eskilstuna har präglats av djupa motsättningar. Bolagets yrkande låg på 3,75 procent medan hyresgästföreningen hade ett nollbud. Kommunfastigheter har motiverat sitt bud med de senaste årens kostnadsökningar samt ett stort underhållsbehov. Hyresgästföreningen har å sin sida drivit kampanj mot Kommunfastigheters överföring av 22 miljoner kronor till kommunen för allmänna bostadssociala ändamål.

Den 26 februari strandade förhandlingarna och tvisten har nu avgjorts i Hyresmarknadskommittén. Från och med den 1 maj höjs hyrorna med 2,05 procent.

– Vi tycker att det är för högt, säger Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

– Å andra sidan är det nästan en halvering jämfört med vad Kommunfastigheter ville och ser man det så är det ett bra resultat. Det ligger också nära snittet på vad som förhandlats fram i övrigt i Eskilstuna, säger han.

Det gamla avtalet löpte ut den 31 mars och någon retroaktiv hyreshöjning för april kommer inte att utkrävas.

– Det gör att den faktiska hyreshöjningen utslaget på tolv månader blir något lägre än 2,05, säger Tommy Holm.

Kommunfastigheters vd Fredrik Elf skriver i ett pressmeddelande att han beklagar att förhandlingen drog ut på tiden.

– Höjningen är nödvändig eftersom kostnaderna för reparationer, underhåll, förbrukningskostnader med mera ökar årligen, säger han.

– Vi måste ha hyror som ger oss ekonomisk möjlighet att underhålla våra fastigheter, renovera lägenheter när det behövs och erbjuda våra hyresgäster den service som de förväntar sig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund