Jansson (S) vill se mer samarbete kring centrumhandeln

Diskussionen om höga hyror och en oattraktiv innerstad går vidare. Nu svarar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) på kritiken.

20 juni 2019 21:48

I torsdags berättade tidningen om fastighetsägaren Holger Frense som har flera idéer om hur centrumhandeln kan räddas. En av dem är att Eskilstuna kommun ska köpa fastigheter i centrum ämnade för handel och sedan sänka butikshyrorna för att få övriga fastighetsägare att göra likadant.

– Tanken att köpa fastigheter så som föreslås har även slagit mig. Men det är inte så enkelt, svarar Jimmy Jansson.

– En hyra i en lokal är inget som sätts lite på måfå. Hyran är baserad på fastighetens inköpsvärde och driften av fastigheten gällande underhåll, värme, el och så vidare. Skulle kommunen nu köpa sådana fastigheter på toppen av en högkonjunktur skulle hyrorna antagligen höjas istället. En kommun får och kan inte köpa byggnader och sen dumpa hyran. Då gynnar vi enskilda och skulle behöva ta pengar från skola, vård och omsorg för att subventionera hyror till handlare.

Svenska stadskärnor och externa handelsområden brottas just nu av en massiv överflyttning av miljarder kronor från fysiska butiker till e-handel. Det accelererar lavinartat dessutom.

– Det rår inte Eskilstuna kommun på, trenden är dessutom global. Däremot delar jag bilden att fastighetsägare måste engagera sig lokalt, se över sina koncept och erbjuda hyror och lokaler som inte spär på denna globala trend. Lokalt engagemang och förståelse för varje stads unika förutsättningar krävs.

Kommunen har haft och har regelbundna träffar med fastighetsägarna i centrum för att se hur deras fastigheter kan utvecklas och förändras. Om handeln blir mer digital så är tjänster som mat, kultur, möten, dryck med mera sådant som inte flyttar ut på nätet. Tvärt om ökar efterfrågan på det.

– Kommunen har ihop med fastighetsägarna investerat över 100 miljoner i stadskärnan för att öka attraktiviteten och trivseln och få bort den öststatskaraktär som centrum länge led av. Forskning gör gällande att om människor över huvud taget ska söka sig till en plats, och än mer spendera pengar där, så måste den vara trivsam. Annars är det kört.

– Från politiken vill vi även se mer av dragare till centrum. Kreativa lösningar från fastighetsägare och affärsidkare. Såsom en matmarknad, sådant som lockar. Varför ska det vara förbehållet extern handel att ha ansiktsmålning, artister och annat?

Hur ska centrum kunna leva upp igen?

– En rejäl lekpark, kanske flyttbar på gågatan eller torget skulle göra det attraktivare för barnfamiljer att söka sig ner. Återbäring på parkeringsbiljetten i centrum praktiseras i många städer där slanten kommer åter om man handlar. I externa områden är din parkeringsplatskostnad inbakad i hyran för butiken och ytterst i tröjan eller måltiden du köper, den är aldrig gratis.

Vad anser du om kritiken om parkeringar i centrum?

– Fler bostäder centralt gör också att fler konsumenter bor i centrum. Eskilstuna har historiskt haft extremt liten befolkning i stadskärnan. Det påverkar också efterfrågan. P-hänvisningen har införts. Betalning via app likaså, för att underlätta smidigheten. Jag anser att det finns gott om parkeringsmöjligheter i centrum, våra P-hänvisningar står nog aldrig nere på noll, det skulle kanske vara dagen före julafton i så fall.

Eskilstuna kommun kommer med andra ord inte köpa fastigheter i centrum där handel ingår?

– Vi kan inte ta över de privata aktörernas ansvar. Vi kan inte dumpa hyror med skattemedel. Vi kan understödja och vara deltagande. Vårt bolag Destination Eskilstuna har därför nyss fått i uppdrag att jobba mer med event i centrum och vi ökar tempot med att tillsammans med fastighetsägarna göra ännu mer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Holm