Jimmy Jansson (S) lovar storsatsning på Eskilstunas idrottsanläggningar

Det eftersatta underhållet på Ekängens IP har väckt kritik. Liknande situationer har lyfts även på andra idrottsplatser runtom i kommunen. Nu svarar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) på kritiken – och lovar mångmiljonsatsning.

16 mars 2019 04:28

– Först och främst: föreningarna har helt rätt i sin kritik. Det går inte att ifrågasätta över huvud taget. Det är problematiskt att vi har så många anläggningar som är dåligt underhållna. Jag förstår att föreningarna går till tidningen för att det inte händer något. Men det är ett misslyckande när det går så långt.

Enligt Jimmy Jansson är en av orsakerna till det eftersatta underhållet en otydlig ansvarssituation mellan olika kommunala verksamheter.

– Det viktigaste är att komma åt det här systemfelet. Det är ingen idé att renovera om bristerna i underhållet fortsätter. Det måste bli tydligt vem som har ansvaret att hålla efter fastigheterna. Föreningarna ska veta exakt vem man vänder sig till och det som felanmäls ska åtgärdas direkt.

I kommunens årsplan för 2019 framgår att 20 miljoner avsatts för upprustning av eftersatta idrottsanläggningar. Enligt Jimmy Jansson är det en summa som kan komma att växa betydligt om så krävs.

– Det kan bli uppemot 100 miljoner över tid för att rusta upp. Då kan det även handla om andra ytor än själva fastigheterna. Att lägga 100 miljoner på att få ordning på våra idrottsanläggningar är inte omöjliga pengar.

Kultur- och fritidsnämnden har, tillsammans med Kfast, uppdraget att inventera skicket på kommunens idrottsanläggningar och sammanställa en åtgärdsplan. Hinner planen bli kvar är kommunen redo att trycka på knappen redan i sommar.

– Vårt beslut är redan taget. Kommunens budget fastställs i juni. Får vi bara underlaget tills dess så kan vi konkretisera det här lyftet. Rimligtvis borde man då kunna börja jobba redan i år.

Kommunens plan handlar både om mer pengar för löpande drift och underhåll av idrottsanläggningarna och om investeringspengar avsedda för större åtgärder.

– Om man successivt underhåller så behöver det inte bli jättedyrt. Gör man däremot på det här sättet så kommer man till slut till en punkt där man måste golva hela skiten och bygga nytt. Det kommer bli dyrt att komma i fatt, men vi är tvungna att ta den investeringen.

Med större investeringar följer även högre kostnader för mottagarna, det vill säga klubbarna som hyr in sig på kommunens anläggningar. Enligt Jimmy Jansson är det en aspekt som ska tas hänsyn till i upprustningsarbetet.

– Man får titta på varje fastighet och fråga hur mycket man egentligen måste göra. I vissa fall kanske det räcker med ett rejält lyft av ytskiktet, kanske en ny värmeanläggning. Med rätt investeringar kan det leda till oförändrad eller till och med billigare hyra.

Fredrik Eklund, huvudtränare för Eskilstuna FC, välkomnar Jimmy Janssons besked.

– Jag ser bara positivt på att det blir en så pass snabb åtgärd. Jimmy Jansson brukar hålla vad han lovar så jag hoppas att man kan sätta i gång redan i höst så att man kan vara stolt över Eskilstuna när det kommer motståndarlag på besök.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla