JO kritisk mot långsam handläggning

Det tog överförmyndarnämnden och tingsrätten 20 månader att handlägga ett ärende om god man.

10 maj 2019 04:15

Vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 observerade Justitieombudsmannen (JO) ett uppenbart problem. I ett flertal ärenden där tingsrätten beslutat om att personer skulle få en god man hade ärendena fastnat hos överförmyndarnämnden. I flera fall hade nämnden fått påminnelser och, enligt JO, "i orimligt många fall" inte ens hört av sig till tingsrätten när tidsfristerna gått ut.

JO inledde därför en granskning av tingrättens och överförmyndarnämndens hantering och i onsdags kom beslutet.

JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering samt för att nämnden inte kontaktade tingsrätten när tidsfristerna för föreläggandena gick ut.

Tingsrätten slipper kritik men kan, enligt JO, medverka till kortare handläggningstider genom en mer aktiv processledning.

Lagen säger att den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd och liknande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, har möjlighet att få hjälp av en god man. Godmanskapet beslutas av tingsrätten och det är också tingsrätten som har utredningsansvaret. Domstolen får dock i sin tur ge den kommunala överförmyndarnämnden i uppdrag att utreda den sökandes behov och ta fram förslag på en lämplig person som kan ta sig an uppdraget. Det är där det har fallerat.

Problemet som JO sätter fingret på är inget nytt. Överförmyndarnämnden har tidigare fått kritik av tillsynsmyndigheten länsstyrelsen vid de senaste tre kontrollerna 2016-2018 .

I ett av de JO-granskade ärendena begärde och beviljades nämnden anstånd vid tio tillfällen. Tingsrätten fick dessutom påminna nämnden tio gånger. Den totala handläggningstiden uppgick till 20 månader, varav nämnden hade ärendet i ett år och tre månader.

Överförmyndarnämndens ordförande är Gunilla Ternert (M). Hon är i likhet med nämndens ledamöter ny i sin roll.

– Jag var inte ordförande under den aktuella perioden så jag kan inte svara på alla frågor kring det här. Men kritiken är allvarlig och vi kommer att gå igenom JO:s beslut när beredningen träffas nästa vecka. Vi har redan vidtagit en del åtgärder men kommer naturligtvis göra vad vi kan för att bli ännu bättre, säger hon.

Vad som i sammanhanget är en rimlig handläggningstid kan Gunilla Ternert inte svara på.

– Handläggningen ska vara så bra, rättsäker och skyndsam som möjligt, säger hon.

Är ni i balans i dag?

– Inte riktigt men det är avsevärt mycket bättre. Vi försöker att jobba snabbare men det är svårt att få tag på gode män, och ibland kan det dra ut på tiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson