Kent får rätt i Högsta domstolen

Eskilstunabandet Kent vinner en utdragen strid om upphovsrättsbrott och varumärkesintrång. Det står klart sedan Högsta domstolen under tisdagen meddelat sin dom. En Stockholmsbo i 60-årsåldern döms att betala hundratusentals kronor i böter.

28 maj 2019 14:41

Det är en dom från Stockholms tingsrätt från 2015 som nu letat sig hela vägen upp till Högsta domstolen. En man i 60-årsåldern dömdes då för att, i sin butik i gamla stan i Stockholm, ha bedrivit försäljning av piratkopierade klädesplagg. Vid husrannsakan i butiken och i två lagerlokaler påträffades hundratals tröjor, kepsar, flaggor och ryggsäckar med tryck från olika band och fotbollslag. Bland varorna fanns bland annat över 500 t-shirts med Kent-tryck.

Genom sitt bolag Fetmörch AB polisanmälde Eskilstunabandet mannen för varumärkesintrång och brott mot upphovsrättslagen.

Tingsrättens dömde mannen för varumärkesintrång gällande samtliga klädesplagg samt för brott mot upphovsrättslagen för de plagg som fanns både i butik och lager. De plagg som enbart fanns i något av lagren bedömdes inte med säkerhet ha varit avsedda för försäljning och innehavet av dessa bedömdes därför inte som brottsligt. Båda sidor överklagade domen.

I nästa instans, Patent- och marknadsöverdomstolen, ogillades åtalet då man inte ansåg det klarlagt att mannen haft för avsikt att sälja något alls av de hundratals plagg som påträffats i lagerlokalerna. Mannen dömdes därför för brott enbart för de plagg som påträffats i själva butikslokalen. Domen överklagades därefter återigen, nu till Högsta domstolen.

I upphovsrättslagen finns inte, konstaterade Högsta domstolen, "något uttryckligt förbud mot lagerhållning av skyddade varor för försäljningsändamål". Knäckfrågan – hur de lagerförda varorna skulle bedömas – ansågs därför bära principiell vikt och målet beviljades prövningstillstånd. Högsta domstolen bollade därefter vidare frågan till EU-domstolen där slutsatsen blev att även lagerhållning av varor kan innebära ett intrång i ensamrätten till spridningen av en vara. Förutsättningen är att de lagerförda varorna är avsedda för försäljning.

Under tisdagen meddelades domen och Högsta domstolens slutsats är att mannen mycket riktigt haft för avsikt att sälja de lagerförda plaggen och att han därför ska dömas för brott även beträffande dessa. Mannen döms till villkorlig dom och 80 dagsböter á 150 kronor. Han ska även betala skadestånd, böter och motparternas rättegångskostnader till en kostnad på sammanlagt drygt 382 000 kronor, varav knappt 74 000 i skadestånd till numera avsomnade bandet Kent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla