Kommunen vill få nyanlända välja bort Eskilstuna

Generösare regler för familjeåterförening oroar Eskilstunas politiska majoritet. Enligt Jimmy Jansson (S) kommer man inom kort att presentera åtgärder för att förmå nyanlända att välja bort Eskilstuna.

15 april 2019 18:30

I januari valdes Stefan Löfven till statsminister sedan S, C, L och MP enats om ett 73 punkter långt politiskt program. Det så kallade januariavtalet slår bland annat fast att den tillfälliga migrationslagen förlängs i två år. Samtidigt luckras reglerna för familjeåterförening upp och från och med i sommar kan anhöriga till så kallat alternativt skyddsbehövande ansöka om uppehållstillstånd. Enligt en kartläggning av Expressen berör beslutet nära anhöriga till cirka 20 000 personer.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) är kritisk till beslutet som han menar är taget utan hänsyn till dess följdverkningar.

– Man har inte gjort någon konsekvensanalys av hur det här kommer påverka Sveriges kommuner. Vår bedömning är att det inom de närmaste åren kan handla om 1 500–2 000 personer för Eskilstunas del – utöver ordinarie inflyttning.

– Vi har redan nu en extrem trångboddhet och en enorm utmaning i att bygga skolor och förskolor. Vi har även en grannlaga uppgift i att få stopp på ökade kostnader kring försörjningsstöd. Det här var inte vad vi behövde.

Enligt Jimmy Jansson kommer den politiska majoriteten inom kort att presentera en rad åtgärder för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och socialförvaltning. Syftet är, utöver att få bukt med ekonomiska underskott, att få nyanlända att bosätta sig i andra kommuner.

– Eskilstuna har redan i dag en utmaning så det står härliga till. Samtidigt finns mängder av kommuner som dör sotdöden. Vi kan inte bara sitta med armarna i kors. Vi vill uppmuntra människor att starta sina liv på annat håll.

Bland åtgärderna nämns bland annat möjligheten att neka försörjningsstöd till den som väljer att bosätta sig i utsatta områden, striktare regler för trångboddhet och kriminalisering av köp av hyreskontrakt, ett förslag som nyligen presenterades av regeringen.

– Vad ger en bra start för en människa i ett nytt land? Knappast att klumpas ihop i lägenher hyrda i tredje hand i stadsdelar där arbetslösheten är norm. Inte att gå i skolan tillsammans med barn och ungdomar som är lika dåliga på svenska som du. Det gynnar varken integrationen, barnen eller samhällsutvecklingen. Människor ska kunna jobba och göra rätt för sig. När de fastnar i systemet är det väldigt svårt att komma dit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla