Konkurserna ökar i Sörmland

Hittills i år har antalet aktiebolagskonkurser ökat med 17 procent i Sörmland.

3 juni 2019 10:54

Under årets fem första månader har 74 aktiebolag gått i konkurs i Sörmland. Under samma period förra året gick 63 aktiebolag i konkurs. Det innebär att konkurserna i år har ökat med 17 procent i länet.

I landet som helhet har i år har 2 589 aktiebolag registrerats i konkurs, vilket kan jämföras med 2 514 samma period förra året. På årsbasis har konkurserna ökat med tre procent i riket.

Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Creditsafe konstaterar samtidigt att maj var den första månaden på ett år som antalet konkurser i Sverige minskade. Minskningen på riksnivå var fyra procent.

– Maj är en månad med många företagskonkurser och även i år har nästan 600 aktiebolag gått i konkurs. Men jämfört med tidigare år ser vi dock en svag minskning vilket är positivt, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

otalt drabbades 2 300 anställda av månadens konkurser, en ökning med 38 procent. Störst konkurs blev Q-gruppen Bygg AB, samtidigt som fler byggbolag hittas bland månadens största företagskonkurser.

Geografiskt sett ökar konkurserna i 11 län sett till årets första fem månader. Störst procentuell ökning finns i Jämtland (53 procent), Blekinge (50 procent) och på Gotland (33 procent). Stockholm fortsätter att uppvisa kraftiga ökningar, från 810 till 962 konkurser. En ökning med 19 procent på årsbasis. Både i Västra Götaland (-7 procent) och Skåne (-14 procent) minskar konkurserna. Bäst går det för Norrbottens där konkurserna har minskat med 47 procent hittills i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe