Det pågående arbetet mellan Fristadstorget och Drottninggatan har fortlöpt snabbare än planerat.

– Vi ligger flera månader före schemat och kommer preliminärt ha slutbesiktning på en del av arbetena den 24 maj. Uteserveringar kommer att kunna placeras ut i juni, efter att entreprenören fått en chans att åtgärda eventuella anmärkningar, säger Anders Enesved, avdelningschef för Projekt- och GIS-avdelningen på Eskilstuna kommun.

I nuläget gräver Eskilstuna Energi och miljö ner fjärrvärmeledningar på Drottninggatan.

Artikelbild

| Den 24 maj är preliminärt datum för slutbesiktning.

– När de har fyllt igen sina ledningsschakt tar vi över och gör klart ytan. I övrigt har vi fullt upp inför besiktningen i maj. Då besiktigas inte de arbeten vi gör vid Drottninggatan eller belysning och övrig el, det är senarelagt.

Visst arbete återstår för att uppnå visionen om en mer inbjudande gågata.

– Flyttbara planteringskärl och sittbänkar ska placeras ut. Tidigare hade vi belysningsstolpar som stod utspridda på gatan. Nu hänger vi upp belysningen i fasaderna istället. Det skapar en öppen och flexibel yta. Om någon öppnar ett fik kan vi flytta om så att de får plats med en uteservering, berättar Anders Enesved.

Han har nåtts av positiva reaktioner gällande den del av Kungsgatan som är helt färdig.

– Folk tycker att det blir fint, absolut. Sen har det varit ett fåtal synpunkter om att det tar lång tid att bygga men min bedömning är att de inte är insatta i hur mycket arbete det har varit under mark.