Henrik Tidefjärd, 44, konstaterades smittad av corona och försattes i karantän i hemmet i två veckor. Men ett nytt prov efter att karantäntiden löpt ut visade att den tidigare Eskilstunabon fortfarande är smittad

Maria Remén, smittskyddsläkare i Region Sörmland, menar att resultatet beror på analysmetoden.

– Ett positivt prov visar att det finns viruspartiklar i näsan, men inte om de är levande eller döda eller smittsamma eller inte. Att han testats positivt är inte samma sak som att han är smittsam, säger hon.

Artikelbild

| Maria Remén är smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Maria Remén konstaterar att undersökningar från Kina visat att provtagningar med samma metod som gjorts efter att patienten blivit frisk har fortsatt generera positiva resultat. Ibland under lång tid.

– Där ligger det på mellan 8 och 37 dagar enligt flera studier, säger hon.

Hur länge kan man smitta?

– Vi vet inte hur länge man kan vara smittad. Men det är när man har symtom som man smittar. Det smittar inte när man inte hostar eller nyser.

Artikelbild

| Ett positivt provsvar behöver inte innebära att man bär på levande virus. Analysmetoden, PRC, letar efter beståndsdelar av viruset och reagerar även på döda viruspartiklar, berättar Maria Remén.

Hur vet man säkert att man är smittfri?

– I Sverige, liksom i många andra länder, tillämpar vi en term som man kallar kliniskt smittfri. Det innebär att en läkare bedömer att nu är du återställd och dina symtom har försvunnit. Sedan har vi i våra rekommendationer, som de flesta vid det här laget vet, att man ska vara symtomfri och ha varit det i två dagar. Då är man kliniskt smittfri.

Artikelbild

| Henrik Tidefjärd, 44, från Eskilstuna smittades under en skidresa och sattes i karantän i hemmet i två veckors tid. Därefter testade han sig på nytt – och visade sig fortfarande vara smittad.

Kan man bli smittad igen?

– Det är en ny smitta så det pågår forskning på det området. Vi tror att man blir immun efter en covid-infektion, som man blir av andra luftvägsinfektioner och andra coronainfektioner. Men hur länge den immuniteten varar kan ingen svara på i dag.

Torrhosta, feber och andningsbesvär är de vanligaste symtomen på coronavirus. En del får svårare besvär, som lunginflammation, men för dem under 80 år är symtomen ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast fem dagar efter att man blivit smittad.

Misstänker du smitta ska du stanna hemma för att undvika att föra den vidare och kontakta Vårdguiden 1177 innan du besöker en mottagning. Ta även kontakt med 1177 om du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har viruset.