M: Inför betygskrav på kommunala sommarjobb

Hårdare krav på ungdomar som söker så kallad feriepraktik inom Eskilstuna kommun. Det vill Jari Puustinen (M) se till nästa sommar. Som förebild lyfter han fram Växjö som i år infört krav på godkänt i svenska och matte för att ha chans på ett sommarjobb.

17 juli 2019 13:45

Feriepraktik är sommarjobb särskilt öronmärkta för skolungdomar. I Eskilstuna kan de sökas av alla mellan 16 och 18 år. Småländska Växjös modell går ut på att den som söker ett feriejobb måste ha godkända betyg i matte och svenska, alternativt svenska som andraspråk. Den som inte har godkända betyg erbjuds i stället att kombinera sommarjobb med sommarskola. Jari Puustinen hoppas att Eskilstuna, till nästa sommar, ska införa samma system, något P4 Sörmland var först med att rapportera.

– Vi måste förbereda våra ungdomar för arbetsmarknaden. Alla ungdomar har ett driv, det tror jag verkligen, och det här är ett sätt att hålla drivet vid liv. Det ger möjligheter och en sporre. Samtidigt skickar det en tydlig signal, säger han.

Eskilstunas nuvarande modell för feriepraktik bygger på ett lotteri där cirka 600 platser inom kommunala bolag och verksamheter, föreningar och privata företag lottas ut. Tanken är att alla ska få chansen och den som sökt och fått en plats ett år kan därför inte söka igen. I år sökte ungefär 1 900 ungdomar de 600 platserna och enligt Tina Ylitorvi, feriepraktiksamordnare, har det sett ungefär likadant ut de senaste åren.

– Det här är enda gången de inte behöver slåss för ett jobb. Det ställs inga som helst krav på förkunskaper och alla har samma chans. Det är en bra introduktion till arbetsmarknaden och utan att ha några exakta siffror så vet jag att det ofta leder vidare till extrajobb, säger hon.

Jari Puustinen tycker tvärtom att den befintliga lösningen är kontraproduktiv.

– Vi hjälper till utan att de behöver anstränga sig. Det finns inget lotteri ute på arbetsmarknaden. Så ser inte världen ut. Vi kan inte ha det här tycka synd-fenomenet. Det ställs krav där ute. Samtidigt får alla en chans här också. Har du inte godkänt? Då får du plugga i två veckor och sedan jobba i en vecka. Dörren stängs inte för den som inte har godkänt.

I Växjö måste alla som söker feriejobb visa att de även sökt andra jobb på den ordinarie arbetsmarknaden samt bifoga cv och personligt brev med sin ansökan. Puustinen vill se Eskilstuna ta efter även där.

– De ska lära sig från grunden. Att skicka med cv och personligt brev ska vi ta för givet att man gör. Det ska vara en självklarhet.

Johan Sandberg (V), ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden, är kritisk till förslaget.

– Det skulle slå hårt mot de allra mest utsatta som kanske mest behöver ett jobb. De med väldigt bra betyg har större möjligheter att lösa ett jobb privat. Vi tycker att jobben ska satsas på de som har störst behov. Då är ett lotteri bättre än att ställa en massa krav. Kan man styra ännu mer mot störst behov vore det att föredra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla