Förra veckan presenterade den politiska majoriteten ett åtgärdspaket för företag och föreningar som drabbas av coronakrisen. Samtidigt har regeringen på kort tid levererat tre stora krispaket för att hålla företagen flytande. Men enligt kommunalrådet Jari Puustinen (M) räcker det inte på långa vägar.

– Vi måste göra mer och vi måste göra det nu. De företagare jag pratar med är jätteoroliga. Deras intäkter minskar snabbt och då måste vi politiker göra vad vi kan för att också minska deras kostnader. Annars överlever de inte. Vi ser flera olika delar som skulle kunna stötta vårt lokala näringsliv på grund av covid-19, säger han och lyfter fram ett förslag om införande av fri parkering i centrala Eskilstuna.

– Det är en enkel åtgärd som kan hjälpa den hårt drabbade centrumhandeln. 

Artikelbild

| Parkering

Vidare för Puustinen fram idén att gymnasieeleverna som i dag pluggar på distans ska kunna hämta sin lunchmat från lokala restauranger i stället för i skolköken.

– Krogbranschen är otroligt hårt utsatt och det här skulle vara ett sätt att stötta näringen. Samtidigt skulle det kunna bidra till att vi frigör personal inom kommunen för beredskap till vårdsektorn.

Ytterligare ett förslag handlar om att Eskilstuna Energi och miljö omgående ska se över möjligheten att justera fjärrvärme- och elnätsavgifterna för de lokala företagen.

– Det skulle slå brett och kunna göra skillnad. Det måste bli verkstad av åtgärderna, vi kan inte sitta och utreda saker hur länge som helst. Jag vägrar se näringslivet gå på knäna.  Det intäktsbortfall för kommunen som de här åtgärderna skulle medföra är inte särskilt stort, det blir otroligt mycket dyrare om vi inte gör någonting.

Tjänstemän på kommunen har fått i uppdrag att snabbutreda konsekvenserna av förslagen och ska komma med ett utlåtande på måndag. Enligt kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) kan eventuella beslut sedan tas i olika takt.

– Vi stressar på men beroende på omfattningen av åtgärderna måste vi först se var besluten ska tas, om det är i nämnder eller de kommunala bolagen. När det gäller parkeringsfrågan borde det kunna gå hyggligt fort. Taxor för värme och el kan ta längre tid, där behövs mer underlag. Här är det viktigt att exempelvis ett företag som behöver lättnader kan visa att de befinner sig i ett ekonomiskt trångmål.