MDH satsar miljoner på hälso- och välfärdsteknik – startar nya utbildningar och nyrekryterar

Mälardalens höskola (MDH) utökar sin forskning och utbildning inom hälso– och välfärdsteknik – nu anställer de ytterligare en professor och en forskare inom området. Dessutom startar högskolan två helt nya utbildningar på avancerad nivå.

19 mars 2019 18:46

MDH forskar sedan flera år tillbaka inom hälso- och välfärdsteknik. Det tvärvetenskapliga forskningsområdet syftar bland annat till att underlätta för personal inom vården, men också för att förbättra tillvaron för äldre personer med olika vårdbehov.

Ett konkret exempel på det är den 2018 inledde Eskilstuna kommun tillsammans med Region Sörmland en gemensam satsning på utbildningsutbudet inom digitalisering och IT på MDH, det så kallade Sörmlandskontraktet. Det aktuella området får sex miljoner kronor per år av dessa medel, som i nuläget fortgår under en treårsperiod.

Enligt MDH är det denna satsning som möjliggör både nyrekrytering av personal och en helt ny master- och magisterutbildning i hälsa- och välfärdsteknik med start 2020. Redan i höst ska MDH också erbjuda kurser inom hälso-robotik.

– Både vår nya professor och forskare kommer stärka såväl forskningen som utbildningen. Utbildning, forskning och samverkan hänger ihop och är beroende av varandra. På utbildningsområdet är vårt mål att utveckla attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov och studenternas perspektiv, säger Christine Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Lindström

Ämnen du kan följa