Moderat åklagare invandrarfientlig på sociala medier

Anna Asklöf är åklagare på Eskilstuna åklagarkammare. Hon står också på valbar plats på Moderaternas kommunlista i valet. Privat på sociala medier delar hon invandringskritiska inlägg och SD-propaganda.

– I vårt land har vi åsiktsfrihet och den värderar jag högt. Det är helt okej att tycka att den förda migrationspolitiken är felaktig, säger Anna Asklöf.

5 mars 2018 17:32

"Vakna. 2040 är det prognostiserat att vi är en minoritet i vårt eget land."

"När man föredrar en polsk riksdag, mycket mer än en svensk."

Så lyder några exempel på inlägg som Anna Asklöf har delat sin privata Facebook-sida där hon även delar inlägg från bland annat gruppen Stå upp för Sverige och främlingsfientliga debattören Katerina Janouch.

I andra skriver hon att hon håller med om varenda ord Jimmie Åkesson säger och att det är sjukt att partier ger valinformation på "allehanda invandrarspråk". Hon kommenterar inlägg med "vill också ta tillbaka vårt land" och tycker argument för att SD ska bjudas in efter valet är klokskap.

En annan Facebook-tråd som hon delat förespråkar mycket stram asyl- och migrationspolitik, och som uttrycker oro för att Sverige håller på bli ett land att flytta ifrån i stället för ett land att fly till. Så här lyder Anna Asklöfs kommentar: "Håller helt med. O är inte rasist. Utan realist."

Åklagarmyndigheten har etiska riktlinjer som anger hur en åklagare bör agera. Där står att anställdas agerande inte får skada eller riskera förtroendet för åklagarväsendet och att det ibland kan stå i konflikt med åsiktsfriheten.

– Mina inlägg förtar inte min profession på något vis, säger Anna Asklöf. Vi har åsiktsfrihet som alla andra, det strider inte mot myndighetens etiska riktlinjer enligt min uppfattning.

Har du ingen förståelse för att en person kan känna oro för att inte bli rättvist och objektivt behandlad?

– Nej, det har jag inte förståelse för eftersom det handlar om kritik mot den förda politiken, ingenting annat.

Nicklas Lagrell är personaldirektör på Åklagarmyndigheten. Han säger att det inte går att uttala sig generellt i ett sådant här ärende. Även han framhåller den lagstadgade åsikts- och yttrandefriheten.

– En åklagare har en förtroendeställning och det är viktig att han eller hon som privatperson tänker på var gränsen går, säger han. Vi kan inte inskränka på människor rättighet att uttrycka sig.

– Den som tycker att en åklagare uttryckt sig felaktigt eller olämpligt kan göra en anmälan. Och då får vi pröva det enskilda fallet. Var gränsen går är omöjligt att uttala sig om i förväg.

Anna Asklöf delar också SD:s vilja att inskränka på aborträtten och flera inlägg med ren SD-reklam. Hon ser inga som helst problem med det hon delar och skriver på sociala medier, varken för sin roll som åklagare eller som företrädare för Moderaterna:

– Jag är över huvud taget inte invandrarkritisk och jag är helt för migration. Men jag har synpunkter på den förda migrationspolitiken. Det är en helt annan sak.

– I vårt land har vi åsiktsfrihet och den värderar jag högt. Det är helt okej att tycka att den förda migrationspolitiken är felaktig och det har ingenting med SD att göra. Den uppfattningen har många i Moderaterna också.

Enligt en källa delar Anna Asklöf huvudsakligen SD-inlägg på sin Facebook-sida och endast ett fåtal M-inlägg. Men hon framhåller att hon kommer föra moderat politik om hon kommer med i kommunfullmäktige.

– Men även inom Moderaterna finns det skilda uppfattningar om vad den ska bestå i.

Eskilstuna-Kuriren lät Moderaternas toppnamn i Eskilstuna, Jari Puustinen, ta del av Anna Asklöfs inlägg.

– Utifrån det här tycker jag inte att det är aktuellt med åtgärder, och det tror jag inte partiet gör heller, säger han.

– Vissa inlägg hon gör är i linje med vad SD förespråkar, men det är ingenting jag slår bakut på. De ligger i gråzonen och bryter inte mot Moderaternas föreskrifter. Vi har åsiktsfrihet i Sverige.

Ur Riksåklagarens etiska riktlinjer

Gällande Etiska riktlinjer för anställda i åklagarväsendet fastställdes 17 juni 2014.

Riktlinje 8: Åklagarväsendets anställda bör även utanför sin yrkesutövning, med bibehållande av sin yttrande- och åsiktsfrihet, uppträda på ett sådant sätt att han eller hon inte riskerar att förtroendet för den enskilde tjänstemannen eller åklagarväsendet skadas.

På www.aklagare.se finns riktlinjer för Åklagarmyndigheten. Klicka på om oss, sedan dokument och vidare på mer information om dokumenten.

Här kan du läsa de riktlinjerna i sin helhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Österman

Ämnen du kan följa