Mohammad Rajabi tar strid för utökad telefontid med sin mamma

Morddömde Mohammad Rajabi vill kunna prata mer än tio minuter i månaden med sin mamma, men har hittills nekats. Nu vill han att kammarrätten omprövar beslutet.

19 november 2018 14:16

Mohammad Rajabi, 20, avtjänar 14 års fängelse på Tidaholmsanstalten, dömd för mordet på Johanna Möllers pappa och mordförsöket på hennes mamma i deras sommarstuga utanför Arboga.

Kriminalvården har bedömt att det finns starka skäl till att Rajabi ska få ha kontakt med sin mamma i Iran, även om samtalen sker till en oregistrerad telefon och görs utanför myndighetens INTIK-system (Intagnas telefon i kriminalvården). Man har dock satt en begränsning. Rajabi får bara prata med sin mamma en gång per kalendermånad, och då maximalt i tio minuter.

Det här tycker Mohammad Rajabi är för lite. I oktober överklagade han till Förvaltningsrätten i Jönköping, men förvaltningsrätten ansåg inte att Kriminalvårdens beslut var överklagbart rent formellt och avvisade hans överklagan.

Nu vill Mohammad Rajabi att Kammarrätten i Jönköping prövar ärendet, och överklagar dit.

"Då jag i min nuvarande situation bara får ha kontakt med min mamma vid ett tillfälle per månad á tio minuter så orsakar det stress och ångest hos båda parter", skriver han bland annat i sitt överklagande.

Han menar att den korta tiden inte är tillräcklig för att de ska hinna förmedla sig med varandra, vilket gör dem båda ledsna. Mohammad Rajabi vill beviljas fler telefontillfällen och vill också prata längre tid med sin mamma när de väl pratar.

Kammarrätten tog emot hans överklagande i torsdags och har ännu inte fattat något beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Holmberg