Coronapandemin påverkar alla aspekter av samhället och de politiska aktiviteterna utgör inget undantag. När Eskilstuna kommunfullmäktige sammanträder på torsdag råder under unika omständigheter. För att undvika smittspridning har antalet ledamöter nästan halverats, från 65 till 35.

– Det innebär att de närvarande ledamöterna sitter glesare, på större avstånd från varandra. Varje parti har fått dra ner antalet procentuellt utifrån valresultatet, säger Ann-Sofie Wågström som beskriver beslutet som historiskt.

Något liknande såvitt känt aldrig tidigare förekommit i kommunens historia.

Artikelbild

| Coronasmittan sätter sina spår även i politiken. När fullmäktige sammanträder på torsdagen har antalet ledamöter minskat med nära hälften. Fullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S) beskriver situationen som extrem.

– Det är en extrem och udda situation. 

En rad ärenden har också strukits från dagordningen för att kunna hålla mötet så kort och effektivt som möjligt.

– Allt som inte är nödvändigt är bortplockat. Hit hör interpellationer och motionssvar. Det som ska avhandlas är ett antal viktiga beslut, bland annat ska årsredovisningen klubbas. Den skulle vi kunna skjuta på till juni senast men då har vi en budgetprocess att ta ställning till.

Ett annat ärende rör de nya riktlinjerna för skolgårdarnas friytor, ett ämne som i normala fall lett till en lång debatt.

Artikelbild

| Ann-Sofie Wågström (S) är ordförande i Eskilstuna kommunfullmäktige.

– Även om vi har ambitionen att hålla mötet kort ska vi inte stänga debatten. Men ledamöterna kanske inte kommer att driva på i vanlig ordning, de kommer att visa hänsyn och anpassa sig till den rådande situationen.