Nu får du bästa priset för din bil

Nu är det tid att sälja bilen. Priset på begagnade bilar har ökat jämfört med förra året. Det visar siffror från Bilpriser.se och i Eskilstuna följer marknaden trenden.

27 april 2019 04:07

Daniel Serrander, försäljare på Kia i Eskilstuna, bekräftar att det är full fart för begagnade bilar.

– Begagnatmarknaden har ökat rejält, även priserna och vi omsätter bilarna snabbare i dag än för ett år sedan. Visst brukar försäljningen gå i vågor men en sån här märkbar ökning har vi inte sett tidigare, säger han.

Flera bilhandlare som Eskilstuna-Kuriren har talat med tror att bonus-malus-systemet som infördes förra sommaren är en anledning till förändringen. Bonus-malus innebar att nyregistrerade bilar som inte var miljöklassade fick högre skatt vilket gjorde försäljning av nya bilar minskade. Kia gick däremot mot strömmen och ökade sin försäljning av nya modeller.

– Vi har inte tappat nybilsregistreringen, det är snarare att man tittar på andra märken som är begagnade, säger Daniel Serrander.

Exporten av begagnat har också ökat markant. Hos Kia finns de utländska köparna främst i de nordiska länderna.

– Till och med köpare från Island hör av sig till oss och på den norska och isländska marknaden efterfrågas ofta hybridbilar.

Att svenska bilar är populära utomlands beror på att den svenska kronan är svag. Svenska bilar blir billiga att köpa för dem som inte bor här. Även på Landrins Bil i Eskilstuna har man märkt av den ökande exporten.

– Begagnat går åt snabbt och det är främst köpare från Finland, Baltikum, Italien och även Tyskland som hör av sig. Det är ingen speciell modell som de frågar efter utan priset är det avgörande för ett köp. Men det blir mer och mer efterfrågan på el- och hybridbilar, säger försäljaren Roine Avhede.

Han menar också att den stora skräcken för diselbilar som fanns för ett år sedan har lagt sig.

– Folk har kommit till sans och insett att införa miljözoner inte är något som sker i en handvändning.

På KFL Bilcenter är det begagnade dieselbilar som säljs mest och även där märks en ökning mot tidigare år.

­– Vi har inga problem att få in dieselbilar och de går åt snabbt. Bensinbilar är däremot färre, men det beror nog på att det totalt finns fler dieselbilar ute på marknaden. Folk vill helst ha bilar som är ett till två år och som har lägre skatt, säger Klas Feretti.

Men om man nu tänker köpa en bil, vad är då smartast? Köpa av privatperson eller av en bilhandlare? Laila-Marit Sandberg, konsumentvägledare på Eskilstuna kommun ger några råd:

– Det är smart att köpa av ett företag då har du stöd Konsumentköplagen, vilket inte gäller om du köper av en privatperson. Konsumentlagen ger köparen rätt till att reklamera upp till tre år och de första sex månaderna är det företaget som har bevisbördan för att bevisa att det inte är ett ursprungligt fel, säger Laila-Marit Sandberg.

Motormännens riksförbund, MRF, har tillsammans med Konsumentverket tagit fram riktlinjer som gäller när man som privatperson köper bil av bilfirma.

– Alla bilföretag som är anslutna till MRF följer dessa riktlinjer. Men det är en god sed på marknaden att alla ska följa riktlinjerna, men det är ju ändå inte alltid som det görs.

Riktlinjerna innehåller bland annat en varudeklaration som visar i vilket skick som bilen är. Den talar också om vilken skatt som gäller för bilen, garantier och hur många mil som bilen har rullat.

– Det finns bilhandlare som vill sälja en extra garanti i samband med köpet men ofta behövs inte det, eftersom dessa rättigheter ofta redan finns i Konsumentlagstiftningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Marklund