Nu rivs nästan hela jätterampen vid Sigurdsristningen

Merparten av den kritiserade rampen vid fornminnet Sigurdsristningen ska rivas, meddelar Eskilstuna kommun.

– Rivningen kommer att påbörjas så fort som möjligt, säger samhällsdirektör Kristina Birath i ett pressmeddelande.

26 maj 2018 06:11

Den stora stentrappan, stenmurarna, halva rampen och den utskjutande "verandan" som byggs över stenhällen på Ramsundsberget ska tas bort under sommaren.

Det säregna byggnadsverket i sprängsten och tryckimpregnerat trä var tänkt som en handikappramp. Meningen var att det skulle göra den tusen år gamla hällristningen på berget tillgänglig för rullstolsburna och barnvagnar.

Men konstruktionen, som kostat mångmiljonbelopp i material och arbetstid, blev nästan lika stor som berget och en stora utskjutande träverandan skymde till slut själva hällristningen.

Läs mer:Kommunens bygge vid Sigurdsristningen kan vara brottsligt.

Därför rivs nu konstruktionen. Hela träkonstruktionen kommer dock inte att tas bort. Den övre rampen ska bli kvar på platsen.

– Arkitekternas bedömning är att stentrappan, murarna, den undre rampen och vistelseytan inte bidrar till att tillgängliggöra platsen. Däremot görs bedömningen att den övre rampen är nödvändig för att klara kraven på tillgänglighet, säger Kristina Birath i pressmeddelandet.

Två externa arkitekter har arbetat med fornlämningen under maj månad. Länsstyrelsen, länsmuseet och boende i Sundbyholm har blivit tillfrågade innan rivningsbeslutet togs, uppger kommunen.

Rivningen ska ske varsamt. Det material som har använts ska tas tillvara så långt det går. Men samtidigt innebär beslutet att Sigurdsristningen förblir en byggarbetsplats under sommaren 2018. Platsen kommer inte att vara återställd förrän tidigast till hösten.

Polisutredningen om misstänkt fornminnesbrott kommer att fullföljas trots att kommunen backar från sina byggplaner, säger vice chefsåklagare Henrik Olin.

– Kommunen har varit i kontakt med mig och försäkrat sig om att de inte försvårar utredningen genom att börja riva bygget.

Det är byggarbetena på platsen för fornminnet som utgör grunden för brottsmisstankarna. Men ingen enskild person är ännu misstänkt för brottet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mathias Ståhle