Nu startar arbetet med att återställa Sigurdsristningen

Nu har arbetet påbörjats som ska återställa marken kring Sigurdsristningen till sitt ursprungliga utseende. Så långt det är möjligt.

– Vi tar bort allting, säger kommundirektör Pär Eriksson.

16 april 2018 17:30

Allt material från rivningen ska sparas och antingen användas i det som ska byggas upp på nytt eller också användas till någonting annat.

Inom ett par, tre veckor hoppas Pär Eriksson att man ska kunna titta på två eller kanske tre, nya förslag på hur man "fräschar" upp Sigurdsristningen och gör den mer tillgänglig för alla. Målet är att de nya förslagen ska harmonisera mer med den natur som finns runt omkring.

– Och den här gången sker arbetet lite närmare länsstyrelsen och även med den intresseförening som finns här ute.

Kort historik; Det var i januari som grannarna till bygget slog fornminnesbrott.

Kommundirektörens förhoppning är att ett nytt politiskt beslut kan fattas redan under hösten och arbetet med platsen kan återupptas till våren.

"Den blev lite... övermäktig".

Kommundirektör Pär Eriksson om förslag ett

Tre nya förslag från arkitekter förväntas kosta ungefär 500 000 kronor

Pär Eriksson letar lite grand efter orden när han ska beskriva sitt eget intryck av den ramp som uppfördes.

– Den blev lite... övermäktig, börjar han men medger i nästa andetag att rampen och trappan "förfulade" miljön.

Men att kasta in handduken och ge upp arbetet är inte aktuellt och inte heller att byta ut någon från det ursprungliga laget som iscensatte det första bygget. Det är miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath som leder arbetet också med försök två.

– Jag är den som har det yttersta ansvaret, och det är Kristina som har fortsatt förtroende att leda gruppen.

Ett annat mål som också blir kvar är att slå vakt om de pedagogiska aspekterna.

– Jag har sagt det förut och jag säger det igen, Sigurdsristningen har stått här i tusen år och kommer stå i tusen år till. Och det vi ska bygga för att fräscha upp och öka tillgängligheten ska kunna bli stående under lång tid också det.

Detta har hänt

Det var i slutet av januari i år som grannar slog larm om bygget vid Sigurdsristningen.

Slag i slag har detaljer avslöjats som att ritningen inte stämde med verkligheten, som att en del av fornminnesskyddad sten försvunnit. Den återupptäcktes under själva rampen.

Polisen inledde en förundersökning om misstänkt fornminnesbrott.

I början av juni kom beskedet Rambergsberget ska återställas, och nu rivs alltså bygget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Braf