Nya namn när Eskilstuna församling delas i tre: "Ett steg in i framtiden"

Svenska kyrkans församling i Eskilstuna ska från och med januari 2020 delas upp i tre nya församlingar som får namnen S:t Johannes, Tunafors och S:t Ansgar.

– Nu tar vi ett steg in i framtiden, säger Ulf Tjärnström, kommunikatör vid Eskilstuna pastorat.

31 mars 2019 09:02

Eskilstuna pastorat består sedan 2018 av två församlingar, Eskilstuna samt Västra Rekarne. Kyrkofullmäktige har tidigare fattat beslut om att Eskilstuna församling från och med januari 2020 ska delas upp i tre nya församlingar. Syftet med den nya indelningen är att stärka det lokala församlingsarbetet. Ett tydligare fokus på närområdet ska också leda till att ledningsfunktionerna blir tydligare är tanken. Vid stiftsstyrelsens möte i onsdags fastställdes den nya församlingsindelningen.

– Att dela en stor församling i flera mindre enheter är ovanligt i Svenska kyrkan, i Strängnäs stift är det första gången det sker. Trenden under flera år har varit sammanläggning till större enheter, säger biskop Johan Dalman, stiftsstyrelsens ordförande.

– Jag tycker att det är en mycket positiv utveckling eftersom jag tror på närhetsprincipen, säger han.

Stiftsstyrelsen beslutade också vad de nya församlingarna ska heta. Namnfrågan har föregåtts av en tidvis het debatt bland församlingens medlemmar där många velat återgå till de tidigare namnen: Kloster och Fors församlingar. Men så blir det inte.

De tre nya församlingarna har fått följande namn:

S:t Johannes som innefattar Klosters, S:t Pauli samt S:t Petri kyrka.

Tunafors där Fors och S:t Andreas kyrka ingår.

S:t Ansgar med Ansgars och Tomaskyrkan.

Beslutet gick i linje med de förslag som Eskilstuna pastorat lämnat in. Med ett undantag. Pastoratet ville att församlingen där Kloster kyrka ingår skulle heta S:t Johanna efter donatorn Jeanette "Johanna" Zetterberg, vars förmögenhet bidrog till att Klosters kyrka kunde byggas. I stället blev det alltså S:t Johannes.

– Nu är beslutet taget och det accepterar vi. Johannes har en rimlig lokal förankring med tanke på det gamla Johanniterklostret i Eskilstuna, säger Ulf Tjärnström som menar att namnfrågan inte är det centrala i den förändringsprocess som står för dörren.

– Församlingsnamn varar inte för evigt. Namnen Kloster och Fors församlingar försvann ju 2010 när de gick upp i Eskilstuna församling, så det är inga konstigheter. Det som är viktigt nu är att vi ska komma närmare medlemmarna och våra medarbetare. Det är inte så att vi har haft några problem med detta men vi ska helt enkelt bli bättre. Nu tar vi ett steg in i framtiden, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund