Det var i slutet av november som barn- och utbildningsförvaltningen fick ett anonymt brev där det riktades anklagelser om att tre chefer på Rinmangymnasiet – två rektorer och en administrativ chef – ska ha hyrt ut parkeringsplatser till medarbetare på skolans område i utbyte mot kontanter.

Rektorerna stängdes av med omedelbar verkan och en dryg månad senare, strax innan jul, meddelade förvaltningen att de tre cheferna avskedats från sina arbeten

Sedan dess har Eskilstuna kommun tillsatt en oberoende utredning av KPMG om kontanthanteringen på gymnasieskolan. Och under onsdagen presenterades rapporten som visar att Rinmanledningen undanhöll mer än en miljon kronor från bokföringen över tio års tid.

Artikelbild

– Under granskningens gång har fler saker dykt upp och andra saker som har lagts till när det gäller kontanthanteringen. Granskningen visar på större brister i den ekonomiska redovisningen än vi först trodde. Vi ser allvarligt väldigt på det här, säger Ingrid Sköldmo, chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

750 000 kronor ska ha handlat om uthyrningen av parkeringsplatser och vidare ska även ekonomisk ersättning för att ta emot lärarstudenter från Mälardalens högskola, depositionsavgifter på exempelvis miniräknare samt dricks från restaurangskolan inte redovisats.

Pengarna har sedan blivit som en löneförmån som inte syns i bokföringen, enligt utredningen.

"Utredningen gör bedömningen att kommunen har lidit en väsentlig ekonomisk skada till följd av skolledningens agerande och underlåtenhet", skriver KPGM i sin utredning och fortsätter:

"Utöver den rent ekonomiska skadan som denna utredning identifierat följer sannolikt också en svårbedömd ideell skada för skolans verksamhet och för kommunen."

Förvaltningen ska vid ett besök på skolan den 25 november 2019 ha hittat "en större mängd" kontanter i skolans kassaskåp. Kontanterna ska ha förvarats i förslutna insättningspåsar från bank, kuvert och i ett kassaskrin.

Och kommunen står fast vid beslutet om att de tre avskedade cheferna ska få lämna sina arbeten.

– Rapporten gör inte att vi ändrar vår synpunkt om att avstängning och avskedande var rätt beslut, säger Tatjana Mineur, HR-chef på Eskilstuna kommun.

Tidningen har pratat med juridiska ombud för de avskedade Rinmancheferna som valt att inte kommentera utredningen.