I fredags fick kommunens gatuavdelning vetskap om vattenansamlingen som sedan dess har blivit större. Fördämningen är koncentrerad till svacka på Styckjunkarvägen, cirka 100 meter från Gillbergaleden, i Mesta.

Enligt Johnny Larsson, arbetsledare på gatuavdelningen är det den blöta hösten med mycket regn som orsakat översvämningen.

– I fredags hade vi vattenpumpar på plats men det finns ingenstans för vattnet att ta vägen. Diket intill är vattenfyllt och marken omkring är mättad av vatten och kan inte ta emot mer, säger han.

Artikelbild

| Johnny Larsson på kommunens gatuavdelning har koll på nivåerna under helgen..

Skyltar som varnar om översvämningen finns på plats och koner visar var passerande bilar bör köra.  

– Det går ännu att passera med bil, om man kör väldigt försiktigt, säger Johnny Larsson 

Att just den här platsen översvämmas är inte ovanligt. För att komma till rätta med problemet permanent behöver vägbanan höjas.

– Nu är det ungefär en decimeter vatten som står men det väntar mer nederbörd i form av blötsnö redan i dag. Och till natten ska det frysa på. Det kommer att bli halt i hela stan och vi kommer att salta. Just här är det dock för mycket för vatten för att det ska frysa, säger Johnny Larsson.

Artikelbild

| Än så länge går det att passera med bil.

Om vattnet inte sjunker undan kommer vägen sannolikt att stängas av, antingen på söndag eller måndag.

– Vi fortsätter ha koll på vattennivån under helgen och blir den högre så stänger vi av.