Insatsen var en del av en gemensam europeisk aktionsvecka inriktad främst på så kallad arbetskraftsexploatering, men också på lagbrott och företag som får felaktiga fördelar.

I första hand prioriterades de arbetsplatser där man förväntade sig kunna hitta brottsoffer – i detta fall skönhetssalonger.

På tolv företag kontrollerades totalt 23 personer och av dessa var sex personer potentiella brottsoffer. Fem arbetade inom skönhetsbranschen och en inom restaurangbranschen.

– Det är vad vi misstänker, anar och tror. En del förstår inte själva att de utnyttjas eller vill inte tala om det. Och det är det svåra med den här typen av brott, säger Tony Georgson, operativ samordnare för polisens insats i region Öst.

Totalt tio olika myndigheter deltog i region Öst: bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Kronofogdsmyndigheten.

– I det här fallet var polisen en samordnade aktör. Varje myndighet har upptäckt olika saker utifrån deras upptagningsområde. Det kan också handla om tex arbetsmiljöfrågor som upptäcks av Arbetsmiljöverket eller Skatteverket som upptäcker något utifrån personalliggare eller deklarationer, säger han.

Polisen har å sin sida tittat på människohandel eller om personen får vistas i landet.

Han känner i nuläget inte till några upprättade polisanmälningar med anledning av inspektionerna i Eskilstuna.

– Det har gjorts en del andra åtgärder, bland annat inspektionsmeddelanden och sanktionsavgifter. Saker kan också komma in i efterhand, säger han och fortsätter:

– Vår uppgift är att upptäcka, identifiera och försöka hjälpa eller komma med råd. Att helt enkelt stötta för att de ska kunna få rätt hjälp.

Samtliga polisregioner i Sverige deltog och nationellt har 121 företag och 396 personer kontrollerats.