Psykpatient hölls bältad för länge

En psykpatient på Mälarsjukhuset fick tillbringa natten fastspänd trots att det under kvällen hade beslutats att bältet skulle tas bort.

22 maj 2019 20:30

Mannen led av ett allvarligt orostillstånd när han i september förra året kom till den psykiatriska kliniken. Mannen är hemmahörande i den norra länsdelen.

På kliniken utfärdades ett vårdintyg och patienten blev inlagd. På grund av mannens svåra oro blev han fastspänd med ett midjebälte. När hans tillstånd förbättrades beslutades att bältet skulle tas bort, vilket dock inte kom att ske förrän dagen därpå. Det var inte förrän i samband med utskrivningen som det uppdagades att patienten fortfarande var fastspänd över midjan.

Vårdgivare ska enligt regeln Lex Maria anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen med den tvångsvårdade mannen har därför anmälts enligt Lex Maria av Region Sörmlands chefsläkare Peter Augustinsson. Enligt anmälan ska mannen inte ha kommit till fysisk skada. Enligt anmälan har det inte gått att klarlägga orsaken till händelsen trots att det har gjorts en internutredning.

Enligt TT krävs det synnerliga skäl och beslut av en chefsöverläkare eller specialist i psykiatri för att bälteslägga någon längre än fyra timmar. Dessutom ska en läkare göra en så kallad underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg. I rapporten ska det framgå varför bältesläggning krävdes och när läkare bedömt att bältesläggningen ska förlängas, efter att personen varit fastspänd i över fyra timmar, och igen när 72 timmar passerat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!