Retunas Anna Bergström utsedd till en av näringslivets mäktigaste

Retunas centrumledare Anna Bergström har utnämnts till näringslivets mäktigaste samhällsförändrare 2019 när tidningen Veckans affärer listar Sveriges mest inflytelserika kvinnor.

8 mars 2019 11:19

Sedan 21 år tillbaka kartlägger hela Veckans affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor 2019.

Retuna i Eskilstuna

Retuna är världens första återbruksgalleria där gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och så kallad upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

Gallerian invigdes 2015 och är placerad intill Retuna återvinningscentral i Eskilstuna.

Här kan Eskilstunaborna lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar, teknik etcetera i gallerians depå. Prylarna tas emot av personal från AMA (Eskilstuna kommuns resursenhet för aktivitet, motivation och arbete) som gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian. Butikspersonalen väljer vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla – och sälja.

Källa: Eskilstuna energi och miljö

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Oscarsson