Just nu förekommer det höga halter av björkpollen i Eskilstuna, men Josefine Wiik på Unilabs förväntar sig att nivån mycket snart är uppe på mycket höga halter.

– Allt talar för det, men en liten tröst är att vi har en bit kvar till 2014 års rekord.

Om man bara studerar björkarnas fröhängen just nu så ser det inte ut som om man tänker utmana vare sig fjolårets pollensäsong, än mindre 2014.

Men det är ingalunda bara björkpollen som fastnar i Unilabs avläsningsmätare. Just nu förekommer det måttliga halter av sälg och vide och även måttliga halter av alm.

Däremot är halterna av alpollen nere på låga nivåer just nu.

– Just nu hittar vi bara några enstaka frön av den, säger Josefine Wiik.

Tittar man på statistiken för de senaste sex åren så har nivån med björkpollen pendlat mellan mycket höga nivåer och höga nivåer. 2015 och 2017 var nivåerna aldrig över höga värden, medan såväl 2014, 2016 och 2018 såg mycket höga värden av björkpollen i slutet av april eller i början av maj.

På Unilabs råder ett febrilt räknande av proverna som tas och mäter gör man i antalet pollen per kubikmeter luft per dygn. Ett till tio pollen ger resultatet låga värden, 11 till 100 ger graderingen måttliga mängder, 101 till 1 000 ger högt värde och 1 001 och ovanför ger mycket höga halter.

– Just nu råder besvärliga tider för alla som är besvärade av björkpollen, och det är viktigt att tänka på medicinering, säger Josefine Wiik. Och när väl björkpollen börjar klinga ut så startar ekarna.

– Sedan kommer gräset och sist kommer gråbon.

Är det bara regn som måste till för att lindra effekterna?

– Ja, men det räcker inte med någon kort liten skur, vi skulle behöva regn i två veckor.